PL

PL

150 rocznica powstania Zgromadzenia Córek Bożej Miłości

W poniedziałek 11 czerwca 2018 roku Córki Bożej Miłości z Polskiej Prowincji będą świętowały 150. rocznicę powstania swego zgromadzenia. W tym dniu o godzinie 17:00 w kaplicy Domu Prowincjalnego w Krakowie przy ul. Pędzichów 16 odbędzie się dziękczynna Msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, następnie chór zakonny prowadzony przez Marcina Wasilewskiego-Kruka zaprezentuje jubileuszową kantatę „Omnia Pro Deo” pod batutą Piotra Pałki, do której słowa napisała s. Zofia Szymanek FDC, zaś muzykę skomponował Piotr Pałka.

W poniedziałek 11 czerwca 2018 roku Córki Bożej Miłości z Polskiej Prowincji będą świętowały 150. rocznicę powstania swego zgromadzenia. Siostry rozpoczną jubileuszowe uroczystości od występu chóru zakonnego, który w kaplicy Domu Prowincjalnego zaprezentuje jubileuszową kantatę „Omnia Pro Deo” pod batutą Piotra Pałki. Następnie odbędzie się dziękczynna Msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

Zgromadzenie Córek Bożej Miłości założyła 21 listopada 1868 roku w Wiedniu Franciszka Lechner. Początkowo jego głównym celem była opieka nad dziewczętami, migrującymi ze wsi do miast w poszukiwaniu pracy, z czasem stała się nim działalność oświatowo – wychowawcza. Córki Bożej Miłości zakładały na terenie byłej monarchii austro-węgierskiej tzw. Instytuty Marii – placówki dla dzieci i młodzieży, w obrębie których funkcjonowały schroniska dla służących, szkoły różnego typu, internaty oraz ochronki.

Siostry pracujące od 1886 roku w Krakowie też prowadziły różne typy szkół i instytucji wychowawczych: przytulisko dla służących, szkołę ludową i wydziałową, internat, przedszkole, szkołę robót, seminarium nauczycielskie, gimnazjum, liceum oraz różne kursy. Obecnie w klasztorze przy ul. Pędzichów mieści się Przedszkole nr 40 im. Jana Pawła II, a w oficynie w podwórzu bursa dla studentek.

Misja Zgromadzenia Córek Bożej Miłości kontynuowana jest w osiemnastu krajach przez siostry z siedmiu prowincji i czterech wice prowincji. Członkinie Polskiej Prowincji pracują w 25 domach w kraju i za granicą. W większości z nich mieszczą się placówki dla dzieci i młodzieży.

Z okazji tak pięknego Jubileuszu, składamy serdeczne gratulacje i podziękowania Wszystkim Siostrom Córkom Bożej Miłości z Domu przy ul. Pędzichów na ręce Matki Prowincjalnej S. Blandyny Wala FDC.
Życzymy, aby nadal Zgromadzenie służyło jak dotychczas, dzieciom, młodzieży i rodzinom. Niech nadal ubogaca Kościół swoim charyzmatem.
Dziękujemy Siostrom za wszelkie wyrazy życzliwości dla Parafii św. Floriana i dziękujemy także, za otwartość dla bezdomnych potrzebujących pomocy.
Naszą wdzięczność wyrażamy w modlitwie do Boga o potrzebne łaski na kolejne lata służby… i o nowe liczne i dobre powołania do Waszego Zgromadzenia.