PL

PL

16 Niedziela Zwykła

W przyszłą sobotę i niedziele z okazji wspomnienia św. Krzysztofa modlimy się w intencji, o bezpieczeństwo kierowców i pasażerów.

1. Jak w każdą niedziele, o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, a później Msza św.

2. W tym tygodniu w liturgii będziemy wspominali:
– w poniedziałek bł. Czesława kapłana
– w środę liturgiczne Święto św. Marii Magdaleny
– we czwartek liturgiczne święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy
– w piątek wspomnienie św. Kingi dziewicy
– w sobotę liturgiczne święto św. Jakuba Apostoła. W tym dniu wspominamy także św. Krzysztofa patrona kierowców.
– w niedzielę świętych Joachima i Anny Rodziców NMP. Odpust w Kolegiacie św. Anny, suma odpustowa o godz. 19.30 za tydzień w niedzielę.

3. Wszystkich solenizantów tego tygodnia serdecznie pozdrawiamy i będziemy polecać w modlitwie. Szczególnie składamy życzenia Ks. Krzysztofowi Wilkowi, Dyrektorowi Szkoły Katolickiej na ul. Pędzichów.
Ks. Doktorowi dziękujemy także za wszelka pomoc w duszpasterstwie w naszej parafii. Niech św. Krzysztof wyprasza potrzebne łaski i prowadzi drogami świętości. Szczęść Boże.

4. W przyszłą sobotę i niedziele z okazji wspomnienia św. Krzysztofa modlimy się w intencji, o bezpieczeństwo kierowców i pasażerów. W sobotę po wieczornej Mszy św. i w niedzielę po Każdej Mszy św. będzie poświęcenie pojazdów mechanicznych. W ramach akcji organizowanej przez MIVA Polska przy Episkopacie Polski, w tym roku pod hasłem „Umocnieni Eucharystią niesiemy Chrystusa”, W ramach tej akcji są zbierane ofiary – 1 grosz za szczęśliwie przejechany kilometr, w ten sposób wspieramy zakup środków transportu dla Misjonarzy. Ofiary w naszym Kościele, na pomoc dla Polskich Misjonarzy można składać w dużej skarbonce za ławkami.

5. Stowarzyszenie Charytatywne Dobrosław składa serdeczne podziękowanie Ofiarodawcom za wsparcie finansowe w leczeniu i rehabilitacji chorej Mileńki. W ubiegłą niedzielę zebrano na ten cel 2 748 zł. i 10 Euro. Bóg zapłać.

6. W modlitwie w tym tygodniu pamiętajmy o wszystkich wypoczywających na wakacjach i urlopach, o kierowcach i podróżujących. Szczególnie modlimy się o szczęśliwe podróże na urlopy i powroty do domu.SŁOWO ARCYBISKUPA MARKA JĘDRASZEWSKIEGO
PRZED 40. JUBILEUSZOWĄ KRAKOWSKĄ PIESZĄ PIELGRZYMKĄ

NA JASNĄ GÓRĘ

Drodzy Archidiecezjanie,

Historia Polski i świata pokazuje, że w najtrudniejszych chwilach ludzie zwracali się do Boga, prosząc o ratunek i zmiłowanie, a ich modlitwa przybierała niejednokrotnie formę pieszego pielgrzymowania. Tak było w Rzymie w 590 roku, gdy dżuma zbierała śmiertelne żniwo. Wówczas, modląc się o ocalenie Wiecznego Miasta, święty papież Grzegorz Wielki poniósł w błagalnej procesji wizerunek Najświętszej Maryi Panny, zwany odtąd Salus Populi Romani, czyli „Wybawicielka ludu rzymskiego”. Podobnie było w 1711 roku, gdy w czasie trwającej zarazy dziesiątkującej stolicę narodziła się Piesza Pielgrzymka Warszawska na Jasną Górę. Z kolei po zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II, który miał miejsce na Placu św. Piotra w Rzymie 13 maja 1981 r., został zorganizowany przez studentów Krakowa – jako wyraz duchowej jedności z Ojcem Świętym – „Biały Marsz” z Błoń (miejsca, gdzie Jan Paweł II celebrował Mszę świętą podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny) na Rynek, gdzie kilkaset tysięcy mieszkańców na czele z młodzieżą modliło się o zdrowie Ojca Świętego i za umierającego w Warszawie Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Idea tego Marszu doprowadziła do zapoczątkowania corocznej Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej z Wawelu na Jasną Górę.

Nikt z nas nie spodziewał się, że tegoroczna jubileuszowa 40. Pielgrzymka nie będzie mogła się odbyć w dotychczasowym tradycyjnym kształcie. W związku z trwającą epidemią do Matki Bożej Częstochowskiej wyruszą w 150-osobowych grupach jedynie przedstawiciele poszczególnych wspólnot pielgrzymkowych. Wszystkich pragnących wziąć udział w pielgrzymce zapraszam do duchowej wędrówki w łączności z tymi, którzy będą przemierzać wydeptywane rokrocznie pątnicze szlaki.

Niech orędownictwo u Boga św. Jana Pawła II Wielkiego, którego setną rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku, wybłaga wszelkie potrzebne łaski uczestnikom Pieszej Pielgrzymki, jej organizatorom i ludziom dobrej woli, gotowym podać pomocną dłoń osobom zmierzającym przed wizerunek Najświętszej Panienki Jasnogórskiej, a przede wszystkim naszej Ojczyźnie i Kościołowi w Polsce, który od ponad 1050 lat wiernie przekazuje naszemu narodowi zbawienne orędzie Ewangelii.

Z serca wszystkim błogosławię

Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski

Kraków, dnia 29 czerwca 2020 r.

Informacje o zapisach na Pielgrzymkę są podanie na plakacie w przedsionku Kościoła i na stronie internetowej. Zapisy do Grupy ze Śródmieścia Odbywają się tradycyjnie w kolegiacie św. Anny. Tel. 512 243 080 ks. Dariusz Talik. Zainteresowanych odsyłamy do plakatu tam są podane numery telefonów do Przewodników innych Grup Pielgrzymkowych.