PL

PL

2 Niedziela Adwentu

We wtorek 8 grudnia, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. – drugi odpust w naszym kościele.

1. Dzisiaj w naszej Bazylice są rekolekcje. Na wszystkich Mszach św. nauki rekolekcyjne głosi O. Prof. dr hab. Zdzisław Kijas, który jest Generalnym Postulatorem u OO. Franciszkanów w Rzymie. Serdecznie Ojca witamy i dziękujemy za modlitwę i głoszone słowo w czasie tegorocznego adwentu. Jutro o godz. 9.00 roraty i nauka rekolekcyjna. Na tę mszę św. zapraszamy także chorych i starszych, będzie też okazja do spowiedzi świętej i przyjęcia Sakramentu Namaszczenia Chorych. Jutro wieczorem o 18.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną. Zapraszamy do udziału w naszych rekolekcjach tu w Kościele, choć wiemy jest to trochę utrudnione przez pandemię i musimy zachowywać przepisy sanitarne. Zachęcamy, aby także uczestniczyć za pośrednictwem transmisji internetowej z naszego kościoła. Wystarczy w komputerze wejść na stronę naszej parafii i wybrać opcje Transmisja Mszy św. Życzymy aby te rekolekcje adwentowe były okazją do większej modlitwy i refleksji, i przygotowały nas do Uroczystości Niepokalanego Poczęcia N.M.P. i Świąt Bożego Narodzenia.

2. We wtorek 8 grudnia, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. – drugi odpust w naszym kościele. Maryję Niepokalaną czcimy w obrazie Matki Bożej Brzemiennej, który jest w bocznym ołtarzu po prawej stronie. W tym dniu o godz. 8.00, 9.00 i 18.30 będą Msze św. z kazaniem. O godz. 11.00 uroczysta Msza św., której będzie przewodniczył Rekolekcjonista O prof. Zdzisław Kijas.

3. Jak zawsze, 8 grudnia modlimy się o poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Po Mszy św. odpustowej najpierw będzie tzw. Godzina Łaski w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia. Później od godz. 13.00 – do 18.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Z uwagi na pandemię adoracja będzie indywidualna. Nie będzie jak w poprzednich latach prowadzonej modlitwy adoracyjnej. Serdecznie zapraszamy na krótka modlitwą zachowując przepisy sanitarne.

4. Ofiary na pomoc świąteczną – Dar Serca, dla biednych i samotnych można składać do skarbonki za ławkami. Wszystkim ofiarodawcom już z góry dziękujemy za wrażliwość i gest miłosierdzia. Bóg zapłać.

5. Świece Caritas Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom są do nabycia w przedsionku Kościoła i w zakrystii. Małe świece po 6zł duże po 15 zł – to Koszt u producenta. Złożone większe ofiary są przeznaczone na pomoc dzieciom z biednych rodzin. Świeca kupiona w każdym roku ma swoją wymowę, bo w ten sposób włączamy się w charytatywne dzieło pomoc dzieciom i rodzinom. Zapalona świeca na wigilijnym stole mówi o naszej solidarności z biedniejszymi.

6. Poświęcone opłatki na wigilię można nabywać w zakrystii lub w kancelarii.

7. Za dwa tygodnie w sobotę 19 grudnia, przed Świętami Bożego Narodzenia odwiedzimy naszych chorych parafian w domu, z sakramentami świętymi. Zachowując przepisy sanitarne prosimy zgłaszać adresy chorych w zakrystii lub kancelarii.

8. Jak zawsze w druga niedzielę Adwentu, modlitwą i ofiarami wyrażamy naszą solidarność z Kościołem na kresach Wschodnich W tyle za ławkami po lewej stronie jest skarbonka, do której można składać ofiary przeznaczone na pomoc Kościołowi katolickiemu na Wschodzie Europy.. Ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

9. Z okazji Uroczystości Najśw. Rodziny z Nazaretu, pragniemy zaprosić małżonków, którzy w tym roku obchodzili swój Jubileusz Małżeński lub okrągłą rocznicę małżeństwa. Uroczysta Msza św. Jubileuszowa ze specjalnym błogosławieństwem dla małżonków, będzie w niedzielę 27 grudnia o godz. 11.00. Bardzo prosimy, aby w zakrystii lub kancelarii zgłosić te małżeństwa, które wezmą udział w tej Mszy św., byśmy mogli ich osobiście powitać i przygotować okolicznościowe pamiątki.

10. Pamiętajmy o duchowym przygotowaniu do Świąt Bożego Narodzenia. Z uwagi na pandemię, spowiedź jest trochę utrudniona, zachęcamy, aby już w te najbliższe dni korzystać z sakramentu pokuty, by uniknąć kolejek i zachować bezpieczny dystans. Okazja do spowiedzi w naszej bazylice jest każdego dnia, rano od 6.00 do 9.30 i wieczorem od 18.00 do 19.00. Można także telefonicznie umówić się z kapłanem na spowiedź w Kościele.

11. Wszystkim obecnym dzisiaj na Mszy św. i Waszym rodzinom, życzymy dobrej niedzieli… Niech Matka Boża prowadzi nas przez te kolejne dni Adwentu. Szczęść Boże.