PL

PL

17 Niedziela Zwykła

W pierwszy czwartek miesiąca po mszy św. wieczornej godzina święta. W pierwszy piątek msze św. z nabożeństwem do Najśw. Serca Pana Jezusa o godz. 8.00 i 18.30. Możliwość spowiedzi św. rano podczas mszy św. ; 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, popołudniu od godz. 18.00 do 19.00. W pierwszą sobotę miesiąca tradycyjnie zapraszamy, rodziny oczekujące na narodzenie się dziecka, na mszę św. o godz. 8.00.

1. Dziś o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, a później msza św.

2. W tym tygodniu w liturgii będziemy wspominali:
– we wtorek św. Marty
– w czwarte św. Ignacego z Loyoli, prezbitera
– w piątek św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i dr Kościoła
– w sobotę NMP Anielskiej-jest możliwość uzyskania odpustu „Porcjunkuli”
pod zwykłymi warunkami.

3. W pierwszy czwartek miesiąca po mszy św. wieczornej godzina święta. W pierwszy piątek msze św. z nabożeństwem do Najśw. Serca Pana Jezusa o godz. 8.00 i 18.30. Możliwość spowiedzi św. rano podczas mszy św. ; 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, popołudniu od godz. 18.00 do 19.00. W pierwszą sobotę miesiąca tradycyjnie zapraszamy, rodziny oczekujące na narodzenie się dziecka, na mszę św. o godz. 8.00.

4. W I sobotę miesiąca, kapłani mogą odwiedzić Chorych w domu z sakramentami świętymi. Adresy prosimy zgłaszać w zakrystii lub kancelarii.

5. W najbliższy wtorek po wieczornej Mszy św. będzie koncert Chóru z Kanady. Bliższe informacje na tablicy ogłoszeń przy wejściu do naszej bazyliki. Serdecznie zapraszamy.

6. Od kilku już lat miesiąc sierpień tradycyjnie w naszej Ojczyźnie jest miesiącem trzeźwości i abstynencji od napojów alkoholowych. Zachęcamy wszystkich do podjęcia tego dzieła dla dobra naszej Ojczyzny, naszych rodzin.

7. Jak widzimy, prace przy remoncie naszej bazyliki, są realizowane zgodnie z harmonogramem. Zakończenie przewidzianego etapu na ten rok, planowane jest na koniec października. Bardzo serdecznie dziękujemy Wszystkim za składane i wpłacane ofiary na konto parafii na rzecz remont elewacji bazyliki. Pragniemy przypomnieć, że
45 % kosztów remontu pokryje Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, pozostałe 55 % kosztów tj. kwotę ok. 300 tys. zł musi zapłacić Parafia. Dlatego jeszcze raz za składne ofiary na ten cel serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać, także chorym samotnym, którzy swoje modlitwy i cierpienia ofiarują w intencji remontu naszej parafii.

8. Wszystkich solenizantów serdecznie pozdrawiamy, a pracujących w czasie wakacji i wypoczywających, polecamy Panu Bogu w modlitwie.