PL

PL

2 Niedziela Adwentu

We czwartek 8 grudnia, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. – drugi odpust w naszym kościele.

1. Dzisiaj w naszej Bazylice są rekolekcje adwentowe. Na wszystkich Mszach św. nauki rekolekcyjne głosi Ks. mgr Piotr Płaszcz pracujący w Kurii a mieszkający przy naszej parafii. Serdecznie dziękujemy za modlitwę i głoszone słowo w czasie tegorocznego adwentu. Jutro, we wtorek i w środę o godz. 8.00 Roraty i o godz. 9.00 Msza św. z nauka rekolekcyjną. We wtorek na godz. 9.00 zapraszamy także chorych i starszych, będzie też okazja do spowiedzi świętej i przyjęcia Sakramentu Namaszczenia Chorych.

W poniedziałek, wtorek i w środę wieczorem o 18.30 będzie też Msza św. z nauką rekolekcyjną. O 18.00 będzie Różaniec za Ojczyznę. Zapraszamy do modlitwy i do udziału w naszych rekolekcjach. Życzymy, aby te dni adwentowe były okazją do większej modlitwy i refleksji, i przygotowały nas do Uroczystości Niepokalanego Poczęcia N.M.P. i Świąt Bożego Narodzenia.

2. We czwartek 8 grudnia, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. – drugi odpust w naszym kościele. Maryję Niepokalaną czcimy w obrazie Matki Bożej Brzemiennej, który jest w bocznym ołtarzu po prawej stronie. W tym dniu o godz. 8.00, 9.00, 11.00 i 18.30 będą Msze św. z kazaniem. O godz. 11.00 uroczysta Msza św., której będzie przewodniczył Ks. Prałat Jan Dziasek emerytowany proboszcz z Krowodrzy od św. Jadwigi Królowej i kanonik naszej Kapituły św. Floriana i św. Jana Pawła II. Ks. Prałat w tym roku obchodzi jubileusz 60 – lecia święceń kapłańskich.

3. Jak zawsze, 8 grudnia modlimy się o poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Po Mszy św. odpustowej najpierw ok. 12.00 będzie tzw. Godzina Łaski w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia…. Później od godz. 13.30 – do 18.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu, prowadzona przez Siostry z domów Zakonnych, z terenu naszej Parafii. Będzie także okazja cichej modlitwy adoracyjnej… Serdecznie zapraszamy na krótka modlitwą.

4. W liturgii wspominamy: we wtorek Św. Mikołaja biskupa – odpust w Kościele św. Mikołaja na ul Kopernika. W środę św. Ambrożego bpa i doktora Kościoła.

5. Jak każdego roku w druga niedzielę Adwentu, modlitwą i ofiarami wyrażamy naszą solidarność z Kościołem na Wschodzie. W tyle za ławkami po lewej stronie jest skarbonka, do której można składać ofiary przeznaczone na pomoc Kościołowi na Wschodzie. Tym bardziej, w tym roku doświadczeni okrutną wojną, cierpią często na brak prądu, wody i ciepła, liczą na naszą pomoc. Ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

6. U Pań z Zespołu Charytatywnego i w zakrystii są do nabycia Świece Caritas Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Małe świece po 10 zł duże po 20 zł – to Koszt u producenta. Złożone większe ofiary są przeznaczone na pomoc dzieciom z biednych rodzin. Świeca kupiona w każdym roku ma swoją wymowę, bo w ten sposób włączamy się w charytatywne dzieło pomoc dzieciom i rodzinom. Zapalona świeca na wigilijnym stole mówi o naszej solidarności z biedniejszymi.

7. Poświęcone opłatki na wigilię można nabywać w zakrystii lub w kancelarii.

8. Ofiary na pomoc świąteczną – Dar Serca, dla biednych, samotnych parafian będą zbierały Panie z Zespołu Charytatywnego za tydzień. Wszystkim ofiarodawcom już z góry dziękujemy za wrażliwość i gest miłosierdzia.. Bóg zapłać.

9. Zapraszamy na kolejne spotkanie niedawno powstałej wspólnoty Oazy Dorosłych. Zapraszamy wszystkich, którzy uczestniczyli we wcześniejszych spotkaniach oraz tych, którzy chcieliby do tej wspólnoty dołączyć – aby wspólnie pogłębiać swoją wiarę
i rozwijać relację z Bogiem. Zapraszamy we wtorek 6.12.2022 na mszę o godzinie 18.30. Po mszy spotkanie w salce na wikarówce.

10. Za dwa tygodnie w sobotę 17 grudnia, przed Świętami Bożego Narodzenia odwiedzimy naszych chorych parafian w domu, z sakramentami świętymi. Adresy chorych można zgłaszać w zakrystii lub kancelarii. Zadbajmy o to, aby starsi, chorzy i samotni mieli okazję do pojednania z Bogiem przed świętami.

11. Z okazji Uroczystości Najśw. Rodziny z Nazaretu, pragniemy zaprosić małżonków, którzy w tym roku obchodzili swój Jubileusz Małżeński lub okrągłą rocznicę małżeństwa. Uroczysta Msza św. Jubileuszowa ze specjalnym błogosławieństwem dla małżonków, będzie w drugi dzień świąt w poniedziałek świąteczny – 26 grudnia o godz. 11.00. Bardzo prosimy, aby w zakrystii lub kancelarii zgłosić te małżeństwa, które wezmą udział w tej Mszy św., byśmy mogli ich osobiście powitać i przygotować okolicznościowe pamiątki.

12. Przypominamy, że w tym roku, planujemy odwiedzić w czasie Kolędy, jak w ubiegłym roku, tylko te rodziny, które wyrażą chęć przyjęcia kapłana z kolędą. Do 20 grudnia można się zgłaszać w zakrystii, kancelarii, lub po przez Internet podając nr telefonu, adres i nazwisko rodziny. Na stronie internetowej naszej parafii jest specjalny formularz do zgłoszeń na kolędę… W odpowiednim czasie ogłosimy lub powiadomimy i potwierdzimy planowaną wizytę duszpasterską… Bardzo prosimy poinformować osoby samotne starsze o nowej i wyjątkowej formie zgłoszeń na kolędę… Zgłoszenia będziemy przyjmować także telefonicznie i po przez Internet oraz zgłoszenia napisane na kartkach, które można zabrać, są w tyle kościoła i wypełnioną przynieść do zakrystii lub kancelarii…

13. Wszystkim obecnym dzisiaj na Mszy św. i Waszym rodzinom, życzymy dobrej niedzieli… Niech Matka Boża prowadzi nas przez te kolejne dni Adwentu. Szczęść Boże.


Rekolekcje Adwentowe w Bazylice św. Floriana
w Krakowie
z okazji odpustu ku czci Matki Bożej Niepokalanej

Niedziela 04.12.2022 –
godz. 6.30 Msza św. – nauka
godz. 8.00 Msza św. – z nauką
godz. 9.30 Msza św. -z nauką
godz. 11.00 Msza św. – z nauką
godz. 12.15 Msza św. – z nauką
godz. 15.00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
godz. 15.15 Msza św. – z nauką
godz. 18.30 Msza św. – z nauką
godz. 20.00 Msza św. – z nauką

Poniedziałek 05.12.2022
godz., 8.00 – RORATAY – Msza św. – z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
9,00 – Msza św.
godz. 17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – Różaniec
godz. 18.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną – z udziałem Kobiet

Wtorek 06.12.2022 –
godz., 8.00 – RORATAY Msza św. – z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
godz. 9.00 – Msza św. z nauką dla starszych i chorych z sakramentem Namaszczenia Chorych
godz. 17.00 – Okazja do spowiedzi
godz. 17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – Różaniec
godz. 18.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

Środa 07.12.2022
godz., 8.00 – RORATAY Msza św. – z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
godz. 9.00 Msza św.
godz. 17.00 – Okazja do spowiedzi
godz. 17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – Różaniec
godz. 18.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

Czwartek – 08 grudnia 2022 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
godz., 8.00 – RORATAY
godz. 9.00 – Msza św. z nauką
11.00 – Uroczysta Suma Odpustowa.
– przewodniczy Ks. Prałat Jan Dziasek kanonik naszej kapituły, który w tym roku dziękuje za 60 lat kapłaństwa……. – Kazanie Rekolekcjonista..

Nauki rekolekcyjne wygłosi – Ks. mgr Piotr Płaszcz


Adoracja Najświętszego Sakramentu
przy Ołtarzu z obrazem Matki Bożej Brzemiennej
8 grudnia 2022

Godz. 12.00 Godzina łaski

13.30 – 14.30 – Modlitwę poprowadzą – SS. Nazaretanki ul. Warszawska 13

14.30 – 15.30 – modlitwę poprowadzą SS. Córki Bożej Miłości z ul. Pędzichów

16.30 – 17.30 – Modlitwę poprowadzą SS. Szarytki z ul. Warszawska 8 ul. Warszawska 11 – Świetlica oraz SS. Szarytki z ul. Helclów

17.30 – 18.30 – Członkowie ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Intencja adoracji:
W łączności z Ojcem św. Franciszkiem
– modlimy się za rodziny i o poszanowanie życia, z prośbą i miłosierdzia za grzechy przeciwko życiu
– w intencji Młodzieży – o powołania kapłańskie i zakonne
Adoracja
– w miarę możliwości – modlitwa prowadzona ok. 30 minut, pozostałe 30 minut – modlitwa w ciszy…..

Z A P R A S Z A M Y


Intencje Mszy świętych
4 grudnia – 10 grudnia 2022r.

II. NIEDZIELA ADWENTU 4.12.

6.30 Śp. Roman MICHNAL / 4 gr /
8.00 Śp. Ludwina ZARYCKA / 4 gr /
9.30 Śp. Helena, Śp. Maria, ich Zm. Rodzice: śp. Julia i śp. Adam
11.00 Śp. Tadeusz PIWOWARCZYK, w 9 rocz. śm.,
i Śp. Edward PIWOWARCZYK, w 2 rocz. śm.,
12.15 Śp. Barbara i Stanisław PASTERNAK
15.15 Śp. Tadeusz STARMACH, w 21 rocz. śm.,
18.30 Śp. Władysława (ona) KONIECZNA / 4 gr /
20.00 Śp. Stanisława (ona) śp. Franciszek FOLGA

PONIEDZIAŁEK 5.12.

6.00 Śp. Roman MICHNAL / 5 gr /
6.30 Śp.
7.00 Śp. Ludwina ZARYCKA / 5 gr /
7.30 Śp.
8.00 Śp. Stanisława (ona) śp. Franciszek FOLGA
9.00 Śp. Władysława (ona) KONIECZNA / 5 gr /
18.30 Śp. Mieczysław, od córki z rodziną

WTOREK 6.12.

6.00 Śp. Roman MICHNAL / 6 gr /
6.30 Śp.
7.00 Śp. Ludwina ZARYCKA / 6 gr /
7.30 Śp. Stefania MAZUR, od Józefy i Jana Górni
8.00 Śp. Władysława (ona) KONIECZNA / 6 gr /
9.00 Śp.
18.30 Śp. Stanisław KUŚ

ŚRODA 7.12.
6.00 Śp.
6.30 Śp. Roman MICHNAL / 7 gr /
7.00 Śp. Ludwina ZARYCKA / 7 gr /
7.30 Śp.
8.00 Śp.
9.00 Śp. Władysława (ona) KONIECZNA / 7 gr /
18.30 ZBIOROWA – za Żywych
1/Śp.

CZWARTEK 8.12. ODPUST
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO SERCA MARYI PANNY
6.00 Śp.
6.30 Śp. Ludwina ZARYCKA / 8 gr /
7.00 O szczęśliwą śmierć dla Marii
7.30 Śp. Roman MICHNAL / 8 gr /
8.00 Śp.
9.00 Śp. Władysława (ona) KONIECZNA / 8 gr /
11.00 SUMA ODPUSTOWA
1/ZA PARAFIAN
2/
3/
18.30 O zdrowie i błogosławieństwo Boże, opiekę Maryi Najświętszej dla Filadelfia
/ Philadelphia /

PIĄTEK 9.12.
6.00 Śp.
6.30 Śp. Ludwina ZARYCKA / 9 gr /
7.00 Śp. Ludwina ZARYCKA / 9 gr /
7.30 Śp. Wiesława SPORYSZ, od Przyjaciół
8.00 Śp. Roman MICHNAL / 9 gr /
9.00 Śp. Władysława (ona) KONIECZNA / 9 gr /
18.30 ZBIOROWA – za Zmarłych
1/Śp.

SOBOTA 10.12.
6.00 Śp. Stefania MAZUR, od Małgorzaty i Stanisława Jakubiak z rodziną
6.30 Śp.
7.00 Śp. Ludwina ZARYCKA / 10 gr /
7.30 Śp. Henryk DERDOŃ, Śp. Irena i Stanisław
8.00 Śp. Roman MICHNAL / 10 gr /
9.00 Śp. Władysława (ona) KONIECZNA / 10 gr /
18.30 Śp. Danuta URBAŃSKA, w 1 rocz. śm., śp. Mieczysław
WIDOMSKI, w 3 rocz. śm.,