PL

PL

3 Niedziela Wielkiego Postu

Za Tydzień w niedzielę 19 marca rozpoczną się Rekolekcje Wielkopostne.

1. Dzisiaj o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia. Później Msza św., a po Mszy św. ok. godz. 16.00 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszej Bazylice jest w każdy piątek, rano po Mszy św. o 9.00 i wieczorem o godz. 18.00.

2. W czwartek o 15.30 dodatkowa Msza św. dla kolejarzy. Po Mszy św. spotkanie formacyjne dla Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich. Serdecznie zapraszamy kolejarzy, ich rodziny oraz sympatyków.

3. Dzisiaj w ramach Jałmużny Postnej można złożyć ofiary na obiady i na stołówkę dla bezdomnych przy ul. Smoleńsk. Za złożone ofiary wykupimy specjalne bony na obiady. Jeden bon kosztuje 13 zł. Bezdomni często zgłaszają się do kancelarii po pomoc. Zimą ciepły posiłek dla bezdomnych i głodnych to bardzo konkretna pomoc. Ofiary na obiady dla biednych i bezdomnych, można składać do skarbony za ławkami po prawej stronie.

4. Za Tydzień w niedzielę 19 marca rozpoczną się Rekolekcje Wielkopostne. Nauki rekolekcyjne będzie głosił Ks. Konrad Kozioł, dyrektor Wydziału Katechetycznego. Od poniedziałku do środy przyszłego tygodnia po Mszy św. wieczornej będą głoszone konferencje dla nauczycieli w ramach rekolekcji wielkopostnych. We wtorek za tydzień o godz. 9.00 Msza święta z udziałem chorych i starszych parafian. Będzie możliwość spowiedzi, a także udzielony zostanie Sakrament Namaszczenia Chorych. Więcej informacji o rekolekcjach podamy za tydzień. Program rekolekcji jest wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz tutaj poniżej.

5. W przyszłą niedzielę Woluntariusze z Fundacji „Bądźmy Razem” będą zbierać na bardzo kosztowne leczenie /ok. 10 mln zł/ dla Zosi Pająk ze Skawinek. Rodzice nie są w stanie podołać takim kosztom. W pomoc włączył się Ks. Biskup Damian Muskus i poprosił wszystkich Kapłanów i wiernych całej Archidiecezji o jałmużnę postną na ten cel. 

6. W ubiegłą niedzielę były zbierany ofiary na Hospicjum dla Dzieci Alma Spei. Wolontariusze dziękują za złożone ofiary. Zebrano 10 348 złotych.

7. Na kolejne dni Wielkiego Postu, wszystkim obecnym dzisiaj na Mszy św. i Waszym rodzinom życzymy Błogosławieństwa Bożego. Szczęść Boże.


Rekolekcje Wielkopostne
w Parafii św. Floriana w Krakowie
19 – 22 marca 2023

Rekolekcje prowadzi Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Ks. mgr Konrad Kozioł

18.03.2023 – sobota

Godz. 18.30 – Msza św. z nauką wstępną

19.03.2023 – niedziela

6.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
8.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
9.30 – Msza św. z nauka rekolekcyjną
12.15– Msza św. z nauką rekolekcyjną
15.15 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
16.00 – Gorzkie Żale – Kazanie Pasyjne
18.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
20.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

20.03.2023 – poniedziałek

9.00 – Msza św. i nauka rekolekcyjna dla wszystkich
18.00 – Różaniec w intencji rodzin
18.30 – Msza św. i nauka rekolekcyjna dla wszystkich i Konferencją dla NAUCZYCIELI

21.03.2023 – wtorek

9.00 – Msza św. i nauka dla Starszych i Chorych – Sakr. Nam. Chorych
18.00 – Różaniec
18.30 – Msza św. nauka rekolekcyjna dla wszystkich i Konferencją dla NAUCZYCIELI

22.03.2023 – środa –Zakończanie rekolekcji

9.00 – Msza św. i nauka rekolekcyjna dla wszystkich
18.00 – Różaniec
18.30 – Msza św. i nauka rekolekcyjna i Konferencją dla NAUCZYCIELI

Okazja do spowiedzi przed każdym nabożeństwem w czasie rekolekcjiKomunikat Kurii Metropolitalnej w Krakowie
do Wiernych Archidiecezji Krakowskiej

 

Wobec Drogich Wiernych, którzy mogą czuć się zaniepokojeni pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami dotyczącymi nieodległej historii Archidiecezji Krakowskiej, pragniemy przedstawić, co następuje:

  1. Archidiecezja Krakowska pozostaje bezgranicznie wdzięczna Bogu i dumna z wielkiej rzeszy stojących na jej czele przez wieki prawdziwie Bożych pasterzy, wśród których jako pierwszy jawi się Kardynał Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II Wielki. Wiele Jego decyzji, szczególnie tych o charakterze duszpasterskim, do dziś wyznacza właściwy kierunek życia naszej diecezjalnej wspólnoty. Dług, który zaciągnęły pokolenia krakowian i Polaków, odzyskując dzięki Niemu wolność, także na arenie międzynarodowej, i godność, również w odniesieniu do właściwego rozumienia naszej cielesno-duchowej natury, możemy spłacać wdzięczną pamięcią, ukochaniem tego, co On kochał najbardziej oraz studium Jego nauczania. Wobec wszystkich, którzy nie rozumieją naszego przywiązania do św. Jana Pawła II, stwierdzamy: nie da się umniejszyć dobra, które stało się za Jego sprawą, a jedynie Bóg sam wie, ile z tego dobra pozostaje wciąż jeszcze nieodkryte w głębi naszych serc i sumień.
  2. Ocena życia i działalności biskupów Kościoła, należąca w najściślejszym sensie do Stolicy Apostolskiej, była w kontekście historycznym dokonywana także w Archidiecezji Krakowskiej. Było to możliwe dzięki rzetelnej pracy specjalistów różnych dziedzin korzystających z zasobów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie funkcjonującego zgodnie z przepisami prawa powszechnego i kanonicznego. Ta mozolna praca dużej liczby wykwalifikowanych osób była i nadal będzie podstawą krytycznych badań historycznych w oparciu o materiały źródłowe. Trudno natomiast zaobserwowane w ostatnim czasie próby nerwowego podszywania się pod pracę badaczy – w celu wyrwania podstępnymi metodami strzępów informacji i niefachowego ich wykorzystania – nazwać rzetelną i głęboką analizą problemu, której wszyscy oczekują.
  3. Należy podkreślić, że w trakcie przeprowadzonej ad casum kwerendy akt personalnych kapłanów, których nazwiska pojawiają się w kontekście przypadków przestępstw seksualnych popełnianych w przeszłości we wspólnocie Archidiecezji Krakowskiej, nie natrafiono na żaden dokument mogący poświadczyć prawdziwość ciężkich zarzutów stawianych obecnie niektórym hierarchom Kościoła w Krakowie. Stwierdzenie to nie stanowi jeszcze ostatecznego werdyktu. Ma jednak z pewnością większą wartość niż tzw. dowody w postaci fragmentów akt tworzonych na potrzeby zbrodniczego aparatu komunistycznej władzy, znajdujących się w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej.
  4. W materiałach Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie uwagę przykuwają pewne okoliczności, które dowodzą niemałej wrażliwości ówczesnych przełożonych kościelnych Archidiecezji Krakowskiej na problem wykorzystywania seksualnego przez osoby duchowne, niepoznany jeszcze wtedy tak dogłębnie, jak dziś. W przypadku ks. Józefa Loranca w latach siedemdziesiątych postępowano bezzwłocznie, równolegle do Sądu Powszechnego, który go skazał, odseparowując go na całe życie od duszpasterstwa dzieci. W tym samym okresie skierowano ks. Eugeniusza Surgenta na badania psychiatryczne i psychologiczne, co wtedy nie jawiło się jeszcze wcale jako rzecz oczywista. Ostatecznie nie zezwolono mu na dalszą posługę w Archidiecezji Krakowskiej. W wielu sytuacjach podobna surowość, jednoznaczność i dyscyplina ze strony władzy kościelnej w odniesieniu do duchownych mogła stać się, jak choćby w historii ks. Anatola Boczka, powodem podejmowania przez nich prób zemsty w formie fałszywych doniesień składanych funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa.
  5. Jak podkreśla się słusznie, w analizie przypadków przestępstw osób duchownych przeciw VI przykazaniu Dekalogu najwięcej uwagi należy poświęcić ofiarom ich krzywd. Bez względu na to, czy sprawca przemocy żyje, czy jest już osobą zmarłą, wspólnota Archidiecezji Krakowskiej, zainspirowana przykładem wrażliwości i troski o najsłabszych ze strony swojego najwybitniejszego w całych dziejach Pasterza, na różne sposoby stara się otaczać pokrzywdzonych niezbędnym wsparciem. Przede wszystkim, wbrew twierdzeniom krytyki, konsekwentnie realizowany jest sprawdzony już w praktyce sposób przyjmowania powiadomień o nadużyciach, a także nawiązywania kontaktu z osobami skrzywdzonymi, zapewniający im dyskrecję i fachową pomoc. Przekonani o konieczności okazywania pomocy osobom doświadczonym przemocą seksualną nie tylko ze strony osób duchownych przeznaczamy także, w ramach istniejących możliwości, znaczące środki finansowe i organizacyjne, niezależnie od osobistej odpowiedzialności sprawcy, wierząc, że z pomocą Bożą i pod troskliwą opieką ludzi życzliwych każda krzywda może zostać przebaczona i naprawiona.

Wdzięczni za każde okazane w tych dniach świadectwo wielkości św. Jana Pawła II zapraszamy, aby dać wyraz naszej wiernej miłości wobec Niego w rocznicę Jego śmierci 2 kwietnia br. pod Oknem Papieskim w Krakowie podczas tradycyjnego czuwania, które rozpocznie się o godz. 20.00.

Święty Janie Pawle II Wielki – módl się za nami!


Intencje Mszy świętych
12 – 18 marca 2023r.

III. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 12.03.

6.30 Śp. Stanisława STOPA w 13 rocz. śm., Jego Rodzice i brat Stefan
8.00 1/Śp. Jan OLEARCZYK w 13 rocz. śm.,
2/Śp. S. Weronika KRYMOWSKA SM / 12 gr /
9.30 Śp. Halina DUMGER / 12 gr /
11.00 Śp. Władysława TURLEJ od Niny i Artura
12.15 Śp. Stanisław SMAROŃ / 12 gr /
15.15 Śp. Anna SKUPIN / 12 gr /
18.30 Śp. Józef MAJCHER w 1 rocz. śm., i Ryszard LEW
20.00 ZA PARAFIAN

PONIEDZIAŁEK 13.03.

6.00 Śp. S. Weronika KRYMOWSKA SM / 13 gr /
6.30 Za Księży z Bazyliki św. Floriana, Siostry Szarytki i Sercanki
7.00 Śp. Maria KALITA
7.30 Śp. Bogusław BUJAK w 5 rocz. śm.,
8.00 Śp. Anna SKUPIN / 13 gr /
9.00 Śp. Stanisław SMAROŃ / 13 gr /
18.30 Śp. Halina DUMGER / 13 gr /

WTOREK 14.03.

6.00 Śp. S. Weronika KRYMOWSKA SM / 14 gr /
6.30 Śp. Maria KALITA
7.00 Śp. Franciszek ŚWIĄTKOWSKI
7.30 Śp. Piotr ADAMSKI od kolegów i koleżanek z Wydziału Spraw Obywatelskich
8.00 Śp. Anna SKUPIN / 14 gr /
9.00 Śp. Stanisław SMAROŃ / 14 gr /
18.30 1/ZA OJCZYZNĘ
2/Śp. Halina DUMGER / 14 gr /

ŚRODA 15.03.

6.00 Śp. S. Weronika KRYMOWSKA SM / 15 gr /
6.30 Przebłagalna Boga za grzechy rodziny Stangel z prośbą o opiekę Matki Bożej
7.00 W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski o zdrowie i błogosławieństwo Boże
dla Anieli, Marii, Heleny i Danuty
7.30 Śp. Anna SKUPIN / 15 gr /
8.00 Śp. Stanisław SMAROŃ / 15 gr /
9.00 Śp. Halina DUMGER / 15 gr /
18.30 ZBIOROWA – za Żywych
1/Dziękczynna
2/O błogosławieństwo Boże dla Ewy, Renaty, Anety, Magdy, Andrzeja, Radka,
Marii, Adriana, Klary, Franciszka, Sary, Karola, Agaty

CZWARTEK 16.03.

6.00 Śp. S. Weronika KRYMOWSKA SM / 16 gr /
6.30 O błogosławieństwo Boże i szczęśliwe rozwiązanie dla Kasi i zdrowie dla dziecka
7.00 Śp. Anna SKUPIN / 16 gr /
7.30 O potrzebne dary Ducha Świętego dla Ewy i Ilony
8.00 Śp. Józef GRODNY z okazji imienin
9.00 Śp. Halina DUMGER / 16 gr /
18.30 Śp. Stanisław SMAROŃ / 16 gr /

PIĄTEK 17.03.

6.00 Śp. S. Weronika KRYMOWSKA SM / 17 gr /
6.30 Dziękczynno-błagalna z prośbą o potrzebne łaski w rodzinie KĘSIK
7.00 Śp. Anna SKUPIN / 17 gr /
7.30 Śp. Zbigniew WRONA w dniu imienin
8.00 Śp. Stanisław SMAROŃ / 17 gr /
9.00 Śp. Halina DUMGER / 17 gr /
18.30 ZBIOROWA – za Zmarłych
Śp. Kazimierz NIŻNIK w 2 rocz. śm.,
Śp. Wiktoria i Jan BAJOR, śp. Elżbieta KONIECZNY,
śp. Zofia i Bronisław RYCHLIK

SOBOTA 18.03.

6.00 Śp. S. Weronika KRYMOWSKA SM / 18 gr /
6.30 Śp. Józefa (ona) KNAPEK
7.00 Śp. Anna SKUPIN / 18 gr /
7.30 Śp. Józefa (ona), śp. Ireneusz, śp. Piotr, śp. Katarzyna, śp. Józef (on)
8.00 Śp. Stanisław SMAROŃ / 18 gr /
9.00 Śp. Halina DUMGER / 18 gr /
18.30 Śp. Józef DRUZGAŁA