4 Niedziela Wielkiego Postu

Na naszej stronie internetowej można znaleźć transmisje Mszy świętych z naszego kościoła, które odprawiamy według znanego nam porządku.

1. W związku z tą wyjątkową sytuacja Epidemii KORONAWIRUSA nadal zachowujmy cierpliwość, spokój i daleko idącą ostrożność. Stosujmy się do komunikatów i postanowień Ministerstwa Zdrowia.
Jak już wiemy Ks. Arcybiskup udzielił dyspensy od obowiązku uczestniczenie we Mszy św. niedzielnej i prosi, aby wierni naszej Archidiecezji w najbliższe niedziele zostawali w domu. Można i trzeba skorzystać z transmisji Mszy św. w Telewizji, Radiu czy Internecie.
Na naszej stronie internetowej można znaleźć transmisje Mszy świętych z naszego kościoła, które odprawiamy według znanego nam porządku.

2. W ciągu tygodnia Msze św. będziemy odprawiać jak zawsze. Te Msze św. też będą transmitowane na stronie internetowej. Przepraszamy, że może, jakość transmisji nie jest najlepsza. Przyjmijmy, że jest próba i testowanie, ale jeśli będzie potrzeba i akceptacja Parafian, to postaramy się o lepszy sprzęt do transmisji, by w takich wyjątkowych sytuacjach Wierni naszej parafii mogli mieć łączność z naszym kościołem i w taki wyjątkowy sposób towarzyszyć nabożeństwom, które tutaj są sprawowane na Bożą chwałę.

3. Zgodnie z zaleceniami, w kościele jednorazowo na Mszy św. i na nabożeństwach nie może być więcej niż 50 osób. – Zachęcamy, aby na Mszy św. w niedziele w kościele uczestniczyli wierni, którzy mają zamówioną intencje mszy św. razem z najbliższą rodziną.

4. Jeśli chodzi o pogrzeby, jest wielka prośba, aby w pogrzebach uczestniczyła tylko najbliższa rodzina. Na Mszy św. cmentarzu Rakowickim w Kaplicy może być tylko 20 osób. Na innych komunalnych cmentarzach modlitwy odmawia się nad grobem zmarłego, a Mszę św. doprawia się w Kościele parafialnym. Formę pogrzebów zawsze ustalamy w kancelarii.

5. Przypominamy, że z uwagi na zagrożenie epidemiczne
– z kancelarią kontaktujemy się tylko telefonicznie i ewentualnie uzgadniamy konieczne spotkanie.
– w czasie Mszy św. Znak Pokoju przekazujemy sobie przez skinienie głową, bez podawania rąk.
– Komunię św. przyjmujemy na rękę. Przystępując do Komunii św. idziemy w procesji. Na otwartą dłoń lewej ręki kapłan daje nam Ciało Pańskie, a później prawą ręką przyjmujemy do ust i zaraz spożywamy przy stopniu komunijnym. Nie odchodzimy z Komunią św. do ławki…

6. Dzisiaj i nie będzie Gorzkich Żali, a w piątek nie będzie Drogi Krzyżowej, te nabożeństwa możemy sobie odprawić indywidualnie w domu, korzystając z książeczek do modlitwy.

7. Z racji Epidemii nie będzie także w tym roku w naszym kościele Rekolekcji Wielkopostnych. W telewizji, w Radio jest wiele możliwości słuchania słowa Bożego i włączania się w modlitwę. Szukajmy i tam korzystajmy. Prosimy o zrozumienie. To jest naprawdę trudna i wyjątkowa sytuacja dla nas wszystkich. Zachęcamy także do czytania i rozważania tekstów Pisma Świętego. Wykorzystajmy te dni, osobiście i z rodziną na refleksje i pogłębienie naszej wiary i religijności. Katechizmu i naszej wiedzy religijnej.

8. Musimy ograniczyć wszelkie spotkania i niekonieczne wyjścia z domu, by nie dochodziło do nowych zakażeń chorobą koronawirusa, czyńmy to z miłości do drugiego człowieka.

9. W ciągu tygodnia nasz Kościół, jak zawsze będzie otwarty na modlitwę indywidualna i adoracje Najświętszego sakramentu.

10. Ze Spowiedzi sakramentalnej, można korzystać jak zwykle od 6.00 do 9.30 i wieczorem od 18.00 do 19.00.

11. W środę 25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego; to kolejna możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W związku z Epidemią, nie będzie specjalnego nabożeństwa, ale sami w tym dniu możemy rozpocząć modlitwę w intencji dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone niebezpieczeństwem aborcji, a odpowiednie deklaracje i przyrzeczenia złożymy na specjalnym nabożeństwie w późniejszym czasie.

12. Do chorych, jeśli będzie taka potrzeba, to adresy prosimy zgłaszać telefonicznie lub w zakrystii.

13. W duchu solidarności, w tych dniach szczególnie, pamiętajmy o samotnych i chorych. Zadbajmy, aby nikt z Samotnych nie pozostał bez pomocy. W razie konieczności prosimy telefonicznie zgłaszać swoje potrzeby do parafii albo do S. Małgorzaty od SS. Miłosierdzia.

14. Na kolejne dni Wielkiego Postu, wszystkim rodzinom życzymy zdrowia, Bożego Błogosławieństwa. Trwajmy na codziennej modlitwie i prośmy, aby Bóg oddalił od nas epidemie i wszelkie choroby. W tej intencji odmawiajmy w rodzinach Różaniec. Jeszcze raz wszystkim życzymy zdrowia. Z wiarą i nadzieją przeżywajmy ten wyjątkowy czas pokuty, w Wielkim Poście tego Roku. Niech Maryja Niepokalana i święci Patronowie: św. Florian, św. Walenty i św. Jan Paweł II, orędują za nami u Boga. Szczęść Boże.