PL

PL

5 Niedziela Wielkiego Postu

W ciągu tygodnia i w niedziele nasz Kościół, jak zawsze będzie otwarty na modlitwę indywidualną i adoracje Najświętszego Sakramentu.

1. W związku z wyjątkową sytuacja Epidemii KORONAWIRUSA nadal zachowujmy daleko idącą ostrożność, spokój i cierpliwość. Stosujmy się do komunikatów i postanowień Ministerstwa Zdrowia.
Ks. Arcybiskup udzielił dyspensy od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej i prosi, aby wierni naszej Archidiecezji pozostawali nadal w swoich domach.
Na Mszy św. jednorazowo może być tylko 5 osób, bardzo prosimy o przestrzeganie tego przepisu. Nad porządkiem przy drzwiach wejściowych naszego kościoła czuwa Pan Kościelny ze swoim pomocnikiem Sebastianem. Prosimy o zrozumienie i uszanowanie ich posługi. Jesteśmy przekonani, że takie restrykcje są dla dobra nas wszystkich, aby nie dochodziło do nowych zarażeń koronawirusem. Dajmy ewentualną możliwość bycia na Mszy św. najpierw rodzinie, która zamówiła intencje Mszy św. Sytuacja jest bardzo trudna, także dla nas kapłanów… Proszę nam wierzyć, my też tęsknimy za wiernymi w kościele i chcielibyśmy bardzo, razem wielbić Boga i przeżywać tak ważny okres Wielkiego Postu, Wielkiego Tygodnia i Wielkiej Nocy. Niestety na razie jest to nie możliwe i musimy do znudzenia powtarzać: Zostańcie w domu… Ale zachęcamy Was bardzo, aby w swoich domach rodzinnych zadbać o akcent religijny i znaleźć czas na modlitwę, czytanie Pisma Świętego, umocnienie i ubogacenie naszej wiary. W Bogu jest nasza nadzieja, w modlitwie nie ustawajmy. Zachęcamy, aby korzystać z transmisji Mszy św. w Telewizji, Radiu czy Internecie. Na naszej stronie internetowej można znaleźć transmisje Mszy świętych z naszego kościoła, które odprawiamy według znanego nam porządku. Na stronie są też podane godziny transmisji Mszy św. i nabożeństw z innych kościołów zarówno w niedziele jak i w dni powszednie.
W naszej Bazylice w ciągu tygodnia Msze św. odprawiamy wg znanego nam porządku. Zachęcamy łączyć się za pomocą transmisji internetowej.

2. Dzisiaj i nie będzie Gorzkich Żali, a w piątek nie będzie Drogi Krzyżowej. Te nabożeństwa odprawiajmy sobie indywidualnie w domu.

3. W ciągu tygodnia i w niedziele nasz Kościół, jak zawsze będzie otwarty na modlitwę indywidualną i adoracje Najświętszego Sakramentu. Ale tutaj też przestrzegajmy zarządzenia, aby jednorazowo na modlitwie nie było więcej, niż 5 osób.

4. Informujemy, że w związku z trudną sytuacją epidemii, nie będzie organizowana spowiedź w zwyczajnej formie w kościołach z okazji Wielkanocy i I Piątku. Jednak w razie potrzeby kapłani będą do dyspozycji wiernych. W naszym kościele można skorzystać ze spowiedzi, w tym tygodniu, od 6.00 do 9.30 i wieczorem od 17.00 do 19.00. Spowiadać będziemy w pierwszej kaplicy nawy południowej. W kontakcie ze spowiednikiem, prosimy, aby penitenci zachowywali bezpieczna odległość.

5. Chorych, odwiedzamy w wyjątkowych sytuacjach i w niebezpieczeństwie śmierci, zgłoszenia tylko telefoniczne.

6. Zgodnie z nowym zarządzeniem, w pogrzebie powinna uczestniczyć najbliższa rodzina, może brać udział tylko 5 osób. Na wszystkich Krakowskich Cmentarzach (na Rakowickim również) pogrzeby są od bramy cmentarza, a modlitwy pożegnania odmawia się nad grobem zmarłego. Msza św. za zmarłego odprawiana jest w Kościele parafialnym, po uzgodnieniu terminu w kancelarii.

7. Przypominamy, że z uwagi na zagrożenie epidemiczne – z kancelarią kontaktujemy się tylko telefonicznie na potrzebne spotkanie.

8. Dla dobra nas wszystkich musimy ograniczyć wszelkie spotkania i niekonieczne wyjścia z domu, by nie dochodziło do nowych zakażeń chorobą koronowirusa, czyńmy to z miłości do drugiego człowieka.

9. W duchu solidarności, w tych dniach szczególnie, pamiętajmy o samotnych i chorych. Zadbajmy, aby nikt z Samotnych nie pozostawał bez pomocy. W razie konieczności prosimy, telefonicznie zgłaszać swoje potrzeby do parafii, albo do S. Małgorzaty od SS. Miłosierdzia.

10. Na kolejne trudne dni Wielkiego Postu, wszystkim rodzinom życzymy zdrowia, zadbajmy o siebie i najbliższych. Trwajmy na codziennej modlitwie i prośmy, aby Bóg oddalił od nas epidemie i wszelkie choroby. W tej intencji odmawiajmy w rodzinach Różaniec. Jeszcze raz wszystkim życzymy zdrowia, dobrej niedzieli i błogosławieństwa na cały tydzień.
Niech Maryja Niepokalana i święci Patronowie: św. Florian, św. Walenty i św. Jan Paweł II, orędują za nami u Boga…
Szczęść Boże.