PL

PL

5 Niedziela Zwykła

W przyszłą niedzielę 16 lutego o godz. 15.15 będzie Msza św. w intencji Małżeństw, które w 2019 roku zawierały Sakrament Małżeństwa w naszej Bazylice.

1. Zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia, którą odmawiamy w każdą niedzielę o godz. 15.00. Później jak zwykle Msza św. o 15.15.

2. W liturgii – w poniedziałek wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy.
– we wtorek 11 lutego wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, i zarazem XXVIII Światowy Dzień Chorego.
– w piątek liturgiczne święto Świętych Cyryla Mnicha i Metodego biskupa, patronów Europy i wspomnienie św. Walentego.

3. U Księży Misjonarzy, u naszych sąsiadów, przy ul. św. Filipa jutro odbędą się uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej z Lourdes. O godz. 9.00 msza św. z kazaniem, a Uroczysta Suma o godz. 17.30 W czasie tych Mszy św. będzie udzielany Sakramentem Namaszczenia Chorych. Książa Misjonarze zapraszają do wspólnej modlitwy z okazji Światowego Dnia Chorych. W naszej Bazylice w tym dniu nie będzie specjalnego nabożeństwa dla chorych. Zachęcamy by udać się do Księży Misjonarzy szczególnie osoby samotne, chore, a także ci, którzy opiekują się chorymi. Nabożeństwo dla chorych w naszym kościele będzie w czasie rekolekcji wielkopostnych.

4. W przyszłą niedzielę 16 lutego o godz. 15.15 będzie Msza św. w intencji Małżeństw, które w 2019 roku zawierały Sakrament Małżeństwa w naszej Bazylice. Serdecznie zapraszamy Małżonków wraz ze swoimi rodzinami do wspólnej modlitwy o Boże błogosławieństwo w życiu małżeńskim i rodzinnym. Modlić się będziemy w przededniu liturgicznego wspomnienia św. Walentego patrona zakochanych i młodych rodzin. Zapraszamy także narzeczonych, którzy planują swój ślub najbliższym czasie. W naszym kościele jest obraz i ołtarz poświęcony czci św. Walentego.

5. Ks. Jacek Ozdoba nasz wikariusz obchodzi w poniedziałek swoje imieniny. Ks. Jackowi dziękując za wieloletnią i gorliwą posługę w naszej Bazylice otaczamy Go serdeczną modlitwą i życzymy zdrowia i Bożej opieki na każdy dzień. Nich Matka Boża i Święty Patron wypraszają potrzebne łaski.

6. Wszystkim obecnym dzisiaj na Mszy św. i Waszym rodzinom, życzymy Bożego błogosławieństwa, na każdy dzień nowego tygodnia. Szczęść Boże

7. Informacje o Jubileuszu 100-tnej rocznicy Urodzin św. Jana Pawła II w naszej Bazylice.
Na prośbę abpa Marka Jędraszewskiego, z okazji Jubileuszu 100-tnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły, Penitencjaria Apostolska w Rzymie udzieliła Odpustu Zupełnego wiernym pielgrzymującym i nawiedzającym Kościoły związane ze Św. Janem Pawłem II w Archidiecezji Krakowskiej. Wśród tych Kościołów Jubileuszowych jest nasza Bazylika św. Floriana. Jak już wiemy w tej świątyni ks. dr Karol Wojtyła był wikariuszem w latach 1949–1951.
Jest to dla nas wyróżnienie i radość, bo w naszym Kościele do 31 grudnia 2020 roku będzie można zyskiwać Odpust Zupełny pod zwykłymi warunkami /Spowiedź sakramentalna, Komunia Eucharystyczna i modlitwa w intencji Papieża/.
Warunkiem zyskania odpustu jest pobożne uczestnictwo w obchodach jubileuszowych lub poświęcenie odpowiedniego czasu na pobożne rozważanie przy relikwiach św. Jana Pawła II, zakończone modlitwą Ojcze nasz…, wyznaniem wiary… oraz wezwaniami do Matki Bożej i św. Jana Pawła II.
Osoby starsze, chorzy, którzy z obiektywnych przyczyn nie mogą nawiedzić wskazanych jubileuszowych kościołów, mogą zyskać łaskę odpustu, „jeśli włączą się duchowo w obchody jubileuszowe, ofiarując miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia oraz doświadczane przez nich życiowe niedogodności”.
Pełny tekst Dekretu w tej sprawie jest wywieszony na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej naszej parafii.
Zapraszamy, więc do naszej Bazyliki każdego dnia na modlitwę przy ołtarzu i relikwiach świętego Jana Pawła II, aby przygotowując się do Jubileuszu, zyskiwać Odpust Zupełny, który możemy także ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące i zmarłych z naszych rodzin, a przede wszystkim podążać za św. Janem Pawłem drogami świętości.
Zgodnie z poleceniem Metropolity, przed wieczorną Mszą św. już od Adwentu trwa Maraton Modlitewny za wstawiennictwem św. Jana Pawła w Kaplicy Adoracji, a od Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 9.00 każdego dnia będziemy modlić się przy ołtarzu i relikwiach św. Jana Pawła II, a później będzie rozpoczęcie Adoracji i Koronka do Bożego Miłosierdzia… O tym będziemy jeszcze informować…
Niech świadomość, że modlimy się w Kościele Jubileuszowym pomoże nam dobrze przygotować się do przeżywania Jubileuszu 100-tnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II i w ten sposób pogłębiajmy naszą wiarę i budujmy przyjaźń z Chrystusem, Jego Matką Maryją i całym Kościołem świętym. Wykorzystajmy w tym roku tę wielką okoliczność i przywilej Kościoła Jubileuszowego. SERDECZNIE ZACHĘCAMY.