PL

PL

625 lat Wydziału Teologicznego w Krakowie

JM Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ks. prof. dr hab. Robert Tyrała wraz z Senatem mają zaszczyt zaprosić na obchody 625. rocznicy erygowania w Krakowie Wydziału Teologicznego. Pragniemy świętować to niezwykle ważne wydarzenie dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który wywodzi się właśnie z tego Wydziału, powołanego na Akademii Krakowskiej przez papieża Bonifacego IX bullą z 11 stycznia 1397 roku, na prośbę królowej Jadwigi i króla Władysława Jagiełły.

Data: 17.01.2022
Miejsce wydarzenia: Collegium Novum UJ, ul Gołębia 24, Kraków
Godzina: 09:00 – 14:00

JM Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ks. prof. dr hab. Robert Tyrała wraz z Senatem mają zaszczyt zaprosić na obchody 625. rocznicy erygowania w Krakowie Wydziału Teologicznego. Pragniemy świętować to niezwykle ważne wydarzenie dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który wywodzi się właśnie z tego Wydziału, powołanego na Akademii Krakowskiej przez papieża Bonifacego IX bullą z 11 stycznia 1397 roku, na prośbę królowej Jadwigi i króla Władysława Jagiełły.

Jednocześnie pragniemy uczcić postać św. Józefa Sebastiana Pelczara (1842–1924), którego obchodzić będziemy 180. rocznicę urodzin i 140. rocznicę wyboru na rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor teologii i prawa kanonicznego, biskup przemyski był zarazem założycielem Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Beatyfikowany został w Rzeszowie w 1991 r., a kanonizowany w Rzymie w 2003 r.

Program uroczystości

16 I 2022
Pobłogosławienie obrazu św. Józefa Sebastiana Pelczara
Bazylika św. Floriana, ul. Warszawska 1b, Kraków
15:00Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:15Msza św. pod przewodnictwem JE Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Wielkiego Kanclerza UPJPII
 
17 I 2022
Konferencja naukowa „625 lat Wydziału Teologicznego w Krakowie”
Aula Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24, Kraków

Transmisja online na kanale YouTube JP2TV

18 I 2022 
9:00Otwarcie sesji
ks. prof. dr hab. Robert Tyrała, JM Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
9:10–9:30o. dr hab. Tomasz Gałuszka OP, prof. UPJPII
Dlaczego na Uniwersytecie Krakowskim w 1364 r. nie było Wydziału Teologicznego?
9:30–9:50prof. dr hab. Krzysztof Ożóg
Społeczno-kościelna działalność profesorów krakowskiego Wydziału Teologicznego w XV w.
9:50–10:20mgr Marek Wasilewicz
Dobra kolegiaty św. Floriana jako uposażenie Wydziału Teologicznego w XV w.
10:20–11:00Dyskusja, przerwa
11:00–11:20dr Dagmara Wójcik
Promocje na Wydziale Teologicznym w XVI wieku na podstawie metryki promowanych.
11:20–11:40dr hab. Maciej Zdanek, prof. UJ
Rola Wydziału Teologicznego w procesie konfesjonalizacji Uniwersytetu Krakowskiego w XVI w.
11:40–12:00dr hab. Tomasz Graff
Teologowie uniwersyteccy w kapitule świętoflorianowej u schyłku XVI i w 1. połowie XVII wieku.
12:00–12:40Dyskusja, przerwa
12:40–13:00ks. prof. dr hab. Jacek Urban
Ks. prof. Józef Sebastian Pelczar jako rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 1882/1883 w świetle jego mów.
13:00–13:20ks. prof. dr hab. Józef Wołczański
Działalność naukowa ks. prof. J. S. Pelczara w Krakowie.
13:20–13:40s. dr Jadwiga Kupczewska
Ks. prof. Józef Sebastian Pelczar – założyciel nowej rodziny zakonnej sióstr sercanek.
13:40–14:00Dyskusja
 
19 I 2022
Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara
Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Garncarska 24, Kraków
18:30Msza św. pod przewodnictwem JE Arcybiskupa Salvatore Pennacchio, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce

 

Współorganizatorami jubileuszowych obchodów są obok UPJPII: Uniwersytet Jagielloński i Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego.