PL

PL

Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Ołtarzu z obrazem Matki Bożej Brzemiennej

8 grudnia 2016 – W łączności z Ojcem św. Franciszkiem…

Adoracja Najświętszego Sakramentu
przy Ołtarzu z obrazem Matki Bożej Brzemiennej
8 grudnia 2016

12.00 – 13.00 – Godzina Łaski – modlitwa w ciszy

13.00 – 14.00 – Modlitwę prowadzą SS. Szarytki z ul. Warszawska 8

14.00 – 15.00 – Modlitwę prowadzą SS. Córki Bożej Miłości z ul. Pędzichów

15.00 – 16.00 – Modlitwę poprowadzą SS. Nazaretanki ul. Warszawska 13

16.00 – 17.00 – Modlitwę poprowadzą SS. Szarytki z dziećmi ze Świetlicy ul. Warszawska 11  i SS. Szarytki z ul. Helclów i św. Filipa 19.

17.00 – 18.00 – modlitwę poprowadzą – Żywy Różaniec i Kręgi Rodzin.

18.00 – 18.30 – Młodzież – Stypendyści Dzieła Nowego Tysiąclecia

Intencja Adoracji:

W łączności z Ojcem św. Franciszkiem
– modlimy się za rodziny i o poszanowanie życia, z prośba i miłosierdzia za grzechy przeciwko życiu.

– w intencji Młodzieży – o powołania kapłańskie i zakonne

Adoracja

– w miarę możliwości modlitwa prowadzona ok. 30 minut, pozostałe 30 minut – modlitwa w ciszy…