PL

PL

I Niedziela Wielkiego Postu

W tym w roku zamiast tradycyjnych rekolekcji wielkopostnych odbędą się Misje Parafialne, które będą przygotowaniem do przeżycia nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii św. S. Faustyny i Bł. Jana Pawła II w naszej parafii. Misje rozpoczną się w V Niedzielę Wielkiego Postu tj. 17 marca, trwać będą cały tydzień do Niedzieli Palmowej. Już dzisiaj prosimy o modlitwę w intencji Misji, niech to będzie czas ożywienia naszej wiary, czas refleksji, modlitwy i pojednania z Bogiem. Dokładny program Misji będzie w najbliższych dniach wywieszony na tablicy ogłoszeń, jest już na stronie internetowej naszej parafii. Nauki Misyjne będą głosili OO. Oblaci Misjonarze Maryi Niepokalanej.

1. Serdecznie zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, dzisiaj na godz.16.00. Kazania Pasyjne w tym roku będzie głosił ks. dr Krzysztof WILK dyrektor Katolickiej Szkoły św. Rodziny na ul. Pędzichów, a zarazem dyrektor Wydziału Katechetycznego w Kurii Metropolitalnej. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszej Bazylice jest w każdy piątek o godz. 18.00.

 

2. W tym w roku zamiast tradycyjnych rekolekcji wielkopostnych odbędą się Misje Parafialne, które będą przygotowaniem do przeżycia nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii św. S. Faustyny i Bł. Jana Pawła II w naszej parafii. Misje rozpoczną się w V Niedzielę Wielkiego Postu tj. 17 marca, trwać będą cały tydzień do Niedzieli Palmowej. Już dzisiaj prosimy o modlitwę w intencji Misji, niech to będzie czas ożywienia naszej wiary, czas refleksji, modlitwy i pojednania z Bogiem. Dokładny program Misji będzie w najbliższych dniach wywieszony na tablicy ogłoszeń, jest już na stronie internetowej naszej parafii. Nauki Misyjne będą głosili OO. Oblaci Misjonarze Maryi Niepokalanej.

 

3. W najbliższy czwartek o godz. 15.30 będzie Msza św. dla Kolejarzy z udziałem pracowników Małopolskiego Zakładu – Przewozy Regionalne. Po tej Mszy będzie spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich. Zaś po Mszy świętej wieczornej comiesięczne spotkanie pracowników Politechniki i innych Uczelni Krakowa.

 

4. Nasz ks. prałat Jan Czyrek, długoletni proboszcz tej parafii jest ciężko chory, przebywa w szpitalu przy ul. Skawińskiej. Polecajmy w gorącej modlitwie osobę ks. prałata i prośmy Miłosiernego Boga o łaskę zdrowia…

 

5. W piątek liturgiczne święto Katedry św. Piotra Apostoła.

 

6. Rekolekcje Wiekopostne dla Pedagogów, Wychowawców i Nauczycieli KRAKOWA będą w naszej Bazylie od jutra do środy. /od 18 do 20 lutego/. Nauki rekolekcyjne będzie głosił ks. dr Wojciech Węgrzyniak – znany biblista i profesor na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Wszystkich zainteresowanych, serdecznie zapraszamy już jutro na Mszę św. i naukę rekolekcyjną o godz. 18.30.

7. Na pierwszy tydzień i kolejne dni Wielkiego Postu, wszystkim życzymy Bożego Błogosławieństwa….. Szczęść Boże.