PL

PL

III Niedziela Adwentu

W naszej Bazylice przed świętami spowiadamy od poniedziałku do soboty rano od 6.00 – 10.00 i po południu od 17.00 do 19.00. W piątek rano spowiedź będzie do 11.30 i po południu od godz. 15.00.

1. Dziś przed Mszą św. o godz. 15.15 odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia jako przebłaganie za próbę znieważenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, jaka miała miejsce w ubiegła niedzielę na Jasnej Górze.

 

2. W poniedziałek na roratach o godz. 8.00 rozpoczniemy Nowennę do Dzieciątka Jezus przed Uroczystością Bożego Narodzenia. Zachęcamy do udziału w roratach w dni powszednie o godz. 8.00.

 

3. Świece Caritas, Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom są do nabycia u Pań z Zespołu Charytatywnego przy wyjściu z bazyliki. Świeca mała kosztuje 5 zł, a większa po 15 zł. Zapalona świeca na wigilijnym stole mówi o naszej solidarności z biedniejszymi. Bardzo dziękujemy za składane ofiary przy tej okazji na pomoc potrzebującym.

4. Poświęcone opłatki i świece można też nabywać w zakrystii lub kancelarii.

5. W najbliższą sobotę przed świętami odwiedzimy chorych z sakramentami świętymi. Adresy chorych prosimy zgłaszać w zakrystii lub kancelarii.

 

6. W naszej Bazylice przed świętami spowiadamy od poniedziałku do soboty rano od 6.00 – 10.00 i po południu od 17.00 do 19.00. W piątek rano spowiedź będzie do 11.30 i po południu od godz. 15.00.

 

7. Wszystkim obecnym na Mszy św. i Waszym rodzinom życzymy dobrej niedzieli… Niech Matka Boża prowadzi nas przez te ostatnie dni Adwentu…. Szczęść Boże..

 

Podziękowanie w kończącym się roku 2013

 

Za kilka dni kończy się Rok Kalendarzowy, to dobra okazja, by podziękować wszystkim, którzy niemal każdego dnia nawiedzają naszą świątynie. Dziękujemy parafianom i gościom, którzy każdej niedzieli i uczestniczą tutaj we Mszach św.. Położenie kościoła w bliskości dworca i przy ruchliwym Centrum daje okazje wiernym do spotkania z Bogiem na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, czy przy ołtarzu Bł. Jana Pawła II. Kościół św. Floriana jest świątynią żywą: od 6.00 rano do godzin wieczornych, ktoś zawsze nawiedza naszą świątynie. To nas cieszy i raduje.
Dzisiaj Ks. proboszcz i duszpasterze tej parafii, razem, chcemy serdecznie podziękować za Wasze wrażliwe serca.
Każda zbiórka na cele charytatywne spotyka się tu z wielkim zrozumieniem. Ostatnio na świąteczną pomoc zebrano 2400 zł. Każdego tygodnia pamiętacie o skarbonce przy św. Antonim. Ofiary tam składane przeznaczmy na pomoc najbiedniejszym i pomoc w opłaceniu obiadów w szkole dla kilkoro dzieci.
Dodatkowe zbiórki do puszek prawie każdego miesiąca: na pomoc misjonarzom w Tanzanii i innych krajach misyjnych, Katolikom na Kresach Wschodnich, wsparcie Katolików w Egipcie. Ofiary zbierał też polski kapłan, Ks. Sułowski, pracujący w Czechach, zebrał ponad 9 tys. zł. A w październiku były zbierane ofiary na dzieło Nowego Tysiąclecia, /pomoc dla młodzieży uzdolnionej – ponad 4 tysiące zł/. Pomagamy też w budowę nowego Kościoła św. Jacka przy ul. Radzikowskiego. Przekazaliśmy 4 tys. zł. /rocznie to kwota ponad 50 000 zł/
Pragniemy także podziękować za wasze ofiary składne na tace każdej niedzieli, To także Wasza solidarność, wrażliwość i zrozumienie. Dzięki tym ofiarom nasz kościół jest zadbany czysty oświetlony i ogrzany, ubezpieczony…. Z niedzielnej tacy, przekazujemy też w każdym kwartale ofiary na potrzeby Kurii Metropolitalnej, Seminarium, Uniwersytetu Jana Pawła II, Caritas i Misje i budujące się Centrum Jana P. II w Łagiewnikach i wiele innych dzieł prowadzonych przez Archidiecezja Krakowską. /Rocznie to kwota ok. 25 000 zł/
Te informacje przekazujemy przede wszystkim po to, by podziękować tym, którzy pomimo swoich nie małych wydatków rodzinnych, uczestniczą w ten sposób w życiu naszej wspólnoty.
Przez ostatnie dwa lata parafia prowadzi konieczne remonty pomieszczeń i mieszkań na plebanii, wikarówce i parafialnej kamienicy przy ul. Warszawskiej. Te wydatki staramy się opłacać z wynajmu parafialnych lokali. Na te remonty nie było zbieranych dodatkowych ofiar od wiernych.
Na dzień dzisiejszy długów wielkich nie posiadamy… Wykonawcom remontów mamy nadzieje, że już w lutym, w marcu wszystko wypłacimy. Należności za prąd, gaz, wodę, podatki: są opłacane na bieżąco. Z tego parafialnego budżetu, częściowo pokrywamy koszty ogrzewania kościoła i pomieszczeń na plebani…
A nasze plany..?? Chcemy przygotować się do remontu elewacji Naszej Bazyliki. Może za dwa, trzy lata, nie wcześniej. Ale zgodnie z obecnym regulaminem parafia może czynić starania o dofinansowanie i pomoc w kosztach remontu kościołów, ale pod warunkiem, że 50 % kosztów będzie pokryte z własnych środków. To są dość duże kwoty…. Aby do tego się przygotować proponujemy, aby od Nowego Roku, trzecia niedziela każdego miesiąca była ze składką na inwestycje…. Mamy nadzieję, że tak powolne przygotowanie nie będzie dla nikogo wielkim ciężarem……
Jeszcze raz, bardzo dziękujemy za zrozumienie, za zaufanie jakim nas darzycie, za życzliwość i wszelkie ofiary okolicznościowe, … Bóg zapłać. Dziękujemy też osobom chorym i wszystkim, Którzy swoimi modlitwami i zaangażowaniem w różnych wspólnotach wspierają parafię i dzieła w niej istniejące. Dziękujemy Wszystkim Zgromadzeniom zakonnym z terenu naszej parafii, że tez uczestniczą, szczególnie w działaniach charytatywnych, choćby przez pomoc biednym, bezdomnym, chorym i samotnym. Dziękujemy SS, Szarytkom za świetlicę na ul Warszawskiej 11, z której korzystają dzieci z wielu rodzin naszej parafii. To jest nasze wspólne budowanie Królestwa Bożego, to jest nasze świadectwo. W tym wyraża się nasza miłość do Chrystusa i Kościoła, którą chcemy pogłębiać w Roku Wiary….
Trwajmy w tym adwentowym oczekiwaniu i czuwajmy….a bliskość i nasze oddanie sprawie Bożej, niech przynosi wewnętrzną radość i pokój serca…. A to niech będzie fundamentem nowego entuzjazmu wiary.. do którego wzywa nas Ojciec Święty Benedykt XVI.