PL

PL

Konferencje o Bożym Miłosierdziu

W Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w Bazylice św. Floriana będą się odbywały konferencje o Bożym Miłosierdziu.


Konferencje o Bożym Miłosierdziu

w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia
w Bazylice św. Floriana w niedziele podczas Mszy Świętych

Wykłady prowadzą Profesorowie z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

1. Osobiste odkrywanie Miłosiernego Boga – Ks. dr Marek Gilski, 14 XII 2015


2. Miłosierdzie a filantropia – Ks. dr Marek Gilski, 4 I 2016


3. Szlaki Bożego Miłosierdzia – Ks. dr Marcin Cholewa, 31 I 2016


4. Miłosierne ręce Boga i niemiłosierne ręce człowieka – Ks. dr Marcin Cholewa, 6 III 2016


5. Skutki Bożego Miłosierdzia – Ks. dr Marcin Cholewa, 3 IV 2016


6. Sprawiedliwość, a miłosierdzie – Ks. dr Marcin Cholewa, 8 V 2016


7. Przyjęcie miłosiernego Jezusa – 5 VI 2016