PL

PL

Emerytowany Proboszcz, były Dziekan Dekanatu Kraków-Centrum, Prepozyt Kapituły św. Floriana i św. Jana Pawła II.

Ks. prałat Grzegorz Szczewczyk urodził się 13 kwietnia 1953 r. w Skrudzinie k. Starego Sącza woj. Nowy Sącz, Diecezja Tarnowska. Po ukończeniu szkoły średniej podjął pracę fizyczną jako tokarz-mechanik w Krakowie, w dawnej Hucie im. Lenina. Po trzech latach pracy wstąpił do Krakowskiego Seminarium Duchownego.

Na Papieskiej Akademii Teologicznej obronił pracę magisterską z zakresu teologii moralnej z zakresu spowiednictwa. W roku 1981 przyjął w Katedrze Wawelskiej święcenia kapłańskie z rąk Ks. kardynała Franciszka Macharskiego. Jako nowo wyświęcony kapłan został skierowany do pracy duszpasterskiej w Parafii Wniebowzięcia Matki Bożej w Oświęcimiu. Po podziale tejże parafii został wikariuszem w nowej parafii św. Maksymiliana, gdzie jako duszpasterz uczestniczył także w budowie nowego kościoła – Pomnika Męczeństwa Narodów pod wezwaniem św. Maksymiliana Męczennika. Pierwszym proboszczem ks. Grzegorza był Ks. bp Kazimierz Górny – późniejszy ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. Po ośmiu latach pracy duszpasterskiej w Oświęcimiu został przeniesiony na wikariusza do Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Do Parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Borku Fałęckim skierowany został przez Ks. Kardynała Macharskiego w dniu 10 lutego 1996 roku jako wikariusz z poleceniem organizowania budowy kościoła na os. Kliny Borkowskie. Od 26 czerwca 1996 roku do 30 czerwca 2010 roku ks. Grzegorz Szewczyk był proboszczem parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Krakowie. Od 2002 roku pełnił także funkcje Dziekana w dekanacie Kraków-Podgórze, a później Kraków-Borek. W 2005 roku został mianowany przez Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego Prezesem Fundacji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i był nim do 2014 roku.

W dniu 14 stycznia 2008 roku, Papież Benedykt XVI mianował księdza Grzegorza kapelanem Ojca Świętego. Nominację prałata otrzymał z rąk ks. kardynała Stanisława Dziwisza.

Proboszczem parafii św. Floriana został mianowany od 1 lipca 2010 roku i pełnił tę posługę do 30 czerwca 2023 roku przechodząc na emeryturę.

E-mail: ks.grzegorz@katolicki.net

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *