PL

PL

Misterium “Christus Rex”

Krakowianie będą mieli niebawem okazję uczestniczenia w jednym z nabożeństw-misteriów autorstwa ks. Karola Wojtyły. Misterium „Christus Rex” zostanie wystawione 24 listopada 2013, w Uroczystość Chrystusa Króla, o godz. 16:00 w Bazylice św. Floriana w Krakowie (ul. Warszawska 1b). Organizatorem wydarzenia jest Wydawnictwo WAM i Parafia św. Floriana w Krakowie. Patronat honorowy objęło Centrum Jana Pawła II “Nie lękajcie się!”.

Krakowianie będą mieli niebawem okazję uczestniczenia w jednym z nabożeństw-misteriów autorstwa ks. Karola Wojtyły. Misterium „Christus Rex” zostanie wystawione 24 listopada 2013, w Uroczystość Chrystusa Króla, o godz. 16:00 w Bazylice św. Floriana w Krakowie (ul. Warszawska 1b). Organizatorem wydarzenia jest Wydawnictwo WAM i Parafia św. Floriana w Krakowie. Patronat honorowy objęło Centrum Jana Pawła II “Nie lękajcie się!”.

TAJEMNICA BOGA
w człowieku taką ma moc przedziwną, że wszystko w niej się poczyna, co wzniosłe i wspaniałe. Niechajże teraz na chwilę zalegnie głębokie milczenie i niechaj każdy z nas skupi się bez słowa nad treścią tych słów: Bóg we mnie.
Oby mogło to dotrzeć do wszystkich, wszystkich przekonać i porwać. Bóg w nas!
Obyśmy mogli pojąć wszyscy, jaka tu mieści się potęga!
Obyście mogli pojąć, młodzi – jak niesłychane stąd bije piękno i moc !
/ks. Karol Wojtyła/

Literatura i teatr fascynowały Karola Wojtyłę od lat młodzieńczych. Pierwsze wiersze pisał jeszcze w wadowickim gimnazjum. Na scenie teatralnej debiutował, występując w spektaklach Międzyszkolnego Koła Dramatycznego m.in. w “Antygonie” Sofoklesa i “Ślubach panieńskich” Aleksandra Fredry.

W czasie okupacji Wojtyła był związany z konspiracyjnym Teatrem Rapsodycznym, prowadzonym przez Mieczysława Kotlarczyka. Sam napisał kilka dramatów: “Hiob” i “Jeremiasz”, “Pieśń o Bogu ukrytym”, “Brat naszego Boga”, „Przed sklepem jubilera”, „Promieniowanie ojcostwa”.

Pomysł zorganizowania wymyślonych przez siebie misteriów paraliturgicznych narodził się w 1951 r., kiedy ks. Karol Wojtyła był wikariuszem parafii św. Floriana w Krakowie. Zaangażował w to przedsięwzięcie studentów, wśród których był Jacek Fedorowicz. To on przez lata przechowywał oryginalne teksty Wojtyły. W kilka lat po jego śmierci maszynopisy z tekstami misteriów przekazał krakowskiemu wydawnictwu jego syn ks. Szymon Fedorowicz.

Wydawnictwo WAM zdecydowało się na publikację tekstów, bo jak mówił PAP redaktor naczelny o. Jacek Siepsiak, to dokument, pamiątka po Wojtyle, młodym kapłanie, a jednocześnie przedsmak tego, czym Wojtyła „karmił” wiernych jako Papież.

 

 

„Christus Rex” był trzecim z kolei nabożeństwem paraliturgicznym przygotowanym przez grupę studentów skupionych wokół ks. Wojtyły. Jego premiera miała miejsce w Uroczystość Chrystusa Króla.

 

Po 62 latach będziemy mieli okazję wzięcia udziału w niezwykłym przedsięwzięciu. Grupa aktorów-studentów z Duszpasterstwa Wspólnoty Akademickiej Jezuitów oraz kleryków jezuickich kierowanych przez Annę Lutosławską-Jaworską przypomni słowa ks. Wojtyły.

 

* * *

Z przedmowy Ks. Kard. Stanisława Dziwisza

Z radością dowiedzieliśmy się o odkryciu w prywatnych zbiorach kolejnego tekstu pióra księdza Karola Wojtyły. Odnalazł się zapis nabożeństw, opracowanych przez Duszpasterza studentów i przeprowadzonych przy ich udziale na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku w krakowskiej parafii św. Floriana. Tekst odkrył ks. Szymon Fedorowicz w prywatnych zbiorach swojego zmarłego ojca Jacka, należącego do „Środowiska” ks. Wojtyły. Fenomenem paraliturgicznych misteriów jest próba niezwykle prostego i życiowego wyjaśnienia sensu rozważanych prawd wiary. Oto przykład: Tajemnica krzyża. Nie wolno być poza nią. Nikt nie potrafi jej już wyrwać z losów człowieka. Im bardziej usiłuje tego dokonać, tym boleśniej wbija się ona w dzieje ludzkie. Człowiek albo się o nią rozbije, albo się przez nią ocali. Czy podobnie nie myślał Jan Paweł II, gdy umęczony chorobą i cierpieniem na oczach całego świata przyciskał do serca krzyż w ostatni Wielki Piątek swojego życia, osiem dni przed odejściem do domu Ojca ?

Błogosławiony Papież przemawiał na największych areopagach współczesnego świata. Stał się duchowym przewodnikiem dla niezliczonej rzeszy uczniów ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Co więcej, on nadal przemawia swoim słowem, świadectwem i świętością. Pozostał w Kościele, który jest wspólnotą pamięci. Odczytując po latach słowa księdza Karola Wojtyły – Jana Pawła II, możemy inspirować się jego myślą i refleksją, jego sposobem przeżywania Ewangelii i dzielenia się nią z innymi. Możemy przyjąć jego kolejny, prosty tekst jako swoiste duchowe przesłanie zza grobu. Pozostaje ono nadal aktualne.

 

 

Źródło: Centrum Jana Pawła II “Nie lękajcie się!”