PL

PL

Msze Święta za Ś.P. ks. Jana Czyrka zamówione w dniu pogrzebu

Msze Święte…

1/   12.03.g.6.00 – od kupców Nowego i Starego Kleparza

2/  13.03.g.6.00 – od kupców Nowego i Starego Kleparza

3/  16.03.g.6.00 – od Stowarzyszenia „Ocalenie” im. Ks. Bukowińskiego

4/  20.03.g.7.00 – od kolejarzy z MZPR – Kraków

5/ 20.03.g18.30 – od pracowników Politechniki i innych uczelni z „Piwniczki”

6/ 22.03.g.6.30 – od państwa Nowosielskich

7/  27.03.g.7.00, 8.00, 9.00 – od brata Stanisława wraz z dziećmi i rodzinami

8/  28.03.g. 18.00 – od Oazy Rodzin

9/  28.03.g.18.00 – od p. Marka Sołtysa z żoną i dziećmi

10/ 30.03.g.18.00 – od żywego Różańca

11/  31.03.g.20.00 – od Władysławy Koziei

12/   2.04. 9.00 i 4.04.g.7.00 – od rodziny Maców i Maleszków

13/ 5.04.g.7.30 –  od delegacji z parafii Michała Archanioła z Wilkowic

14/ 6.04.g.6.00 – od Ewy Romaniak z rodziną z Wilkowic

15/6.04.g.6.30 – od Haliny Wasyl konserwatorki dzieł sztuki

16/9.04.g.7.00 – od Komendantów Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej woj. Małopolskiego

17/14.04 -13.05 –  msze św. gregoriańskie od kolejarzy i ludzi związanych z   pracą na kolei, od spółek kolejowych szkoły im. Św. Rafała Kalinowskiego, wszystkich związków kolejowych

18/ 23.06.g.12.15 – od Rady Parafialnej

19/ 23.06.g.15.15 – od XI Róży żywego Różańca