PL

PL

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

Aby mogło więcej wiernych uczestniczyć w celebracji Wielkiego Tygodnia, zwiększymy ilość nabożeństw

1. Dzisiaj o 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia a ok. 16.00 ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

2. W związku z trwającą Epidemią KORONAWIRUSA nadal musimy zachować daleko idącą ostrożność, spokój i cierpliwość…, choć już wszyscy jesteśmy zmęczeni… stosujmy się do komunikatów i postanowień Ministerstwa Zdrowia. Od wczoraj do 9 kwietnia w naszym Kościele jednorazowo na nabożeństwie może być ok. 40 osób, nie licząc służby liturgicznej przy ołtarzu. Jak będzie potrzeba, wierni, którzy nie zmieszczą się w tym limicie, będą mogli uczestniczyć na zewnątrz kościoła, będzie włączone nagłośnienie. Pamiętajmy o zakrywaniu ust i nosa, używajmy maseczek i zachowujemy dystans. W kościele, najlepiej zajmujmy miejsca oznaczone białą kartką: w prezbiterium w stallach, w nawie głównej i nawach bocznych oraz w kaplicach.

3. Ks. Arcybiskup na święta i czas pandemii, udziela nadal dyspensy od obowiązku uczestniczenia ze Mszy św. niedzielnej….. Zachęcamy, by także korzystać z transmisji internetowej nabożeństw odprawianych w Wielkim Tygodniu i w Święta w naszym kościele. Będą także transmisje w Telewizji i w Radiu z innych kościołów. Transmisja nabożeństw z katedry Wawelskiej, będzie na 3 programie TV Kraków.. Na pewno dostrzegamy różnice pomiędzy faktycznym uczestnictwem w nabożeństwach, a przeżywaniem ich za pośrednictwem Telewizji czy Internetu… jest to na pewno dobra pomoc dla tych, co nie mogą być w kościele..

4. Aby mogło więcej wiernych uczestniczyć w celebracji Wielkiego Tygodnia, zwiększymy ilość nabożeństw, i tak:

5. W Wielki Czwartek – w dzień ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa. Przed południem od 6.00 okazja do spowiedzi, a o równych godz. 7.00, 8.00, 9.00 i 10.00 będzie udzielana Komunii św.. Zaś po południu dodatkowa Msza św. Wieczerzy Pańskiej. o godz. 16.00…… i druga będzie Msza św. o 18.00, a później adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do ok. 22.00. Ciemnica będzie przygotowana tradycyjnie w kaplicy, później będzie można przychodzić na adoracji i krótką modlitwę, ale pamiętając, że jednorazowo może być 40 osób w kościele. Dziękujemy Różom Żywego Różańca za zamówione na Wielki czwartek, na dzień ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa, intencje Mszy św. za księży pracujących w naszym kościele….. Bóg zapłać…

6. Wielki Piątek – Dzień Męki i śmierci naszego Zbawiciela. Możliwość adoracji w ciemnicy od godz. 6.00 i okazja do spowiedzi przez cały dzień. W kościele przed południem, o godz. 10.00. będzie Droga Krzyżowa, a o 15.00 w godzinie śmierci Pana Jezusa, będzie Koronka i Nowenna do Bożego Miłosierdzia. Po nabożeństwach o godz. 10.00 i 15.00 będzie możliwość udzielenia udzielana komunia św. dla chorych i starszych, którzy nie będą na nabożeństwie wieczorem. Liturgia Męki Pańskiej w kościele rozpocznie się o godz. 18.00. Wysłuchamy opisu Meki Pańskiej wg św, Jana, później adoracja Krzyża św.. W tym roku z uwagi na pandemię Adorując krzyż, można uklęknąć albo oddać głęboki ukłon, bez ucałowania… Po zakończonej liturgii będzie adoracja w Grobie, i modlitwy prywatne do ok. godz. 22.00. Wieczorem nie będzie Drogi Krzyżowej ulicami parafii…, ale to nabożeństwo odprawimy w Kościele o godz. 20.30, zapraszamy……, w kościele będzie mogło być 40 osób i na zewnątrz będzie też z nagłośnienie, to można spokojnie przyjść.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Ten post obowiązuje dorosłych od 18 do 60 roku życia, a wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, jak w każdy piątek całego roku. W tym dniu nie ma żadnej dyspensy. W swoich mieszkaniach, w Wielki Piątek o godz. 15.00, zachęcamy do modlitwy w godzinie śmierci Pana Jezusa i adoracji Krzyża.

7. Wielka Sobota – Adoracja P. Jezusa w grobie trwać będzie od godz. 6.00 do 19.00. Zapraszamy do modlitwy i czuwania w kościele przy grobie Pana Jezusa. Będzie także okazja do spowiedzi do godz. 15.00.
W wielką sobotę będzie obrzęd poświęcenia pokarmów wielkanocnych. Ten obrzęd planujemy na zewnątrz kościoła na wolnym powietrzu, obok Domu Katechetycznego przy wejściu do Kancelarii… Poświęcenie odbywać się będzie, co kilka minut tak, aby nie tworzyć dużych skupisk wiernych i wtedy też zachowujmy dystans i bezpieczeństwo. Osoby starsze chore, samotne, które nie będą mogły przyjść na poświęcenie pokarmów. Mogą sami w domu poświecić pokarmy odmawiając modlitwę przed posiłkiem z całą rodziną w niedzielę Zmartwychwstania. Wzór takiej modlitwy jest TUTAJ.

8. Obrzędy Wigilii Paschalnej w sobotę rozpoczną się o godz. 19.00. W tym dniu będziemy dziękować za dar wiary i odnowimy przyrzeczenia chrzcielne i będziemy uczestniczyć we Mszy św. Wigilii Paschalnej, po zakończeniu będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i procesja wewnątrz bazyliki, przy dźwięku dzwonów rezurekcyjnych i pieśni o Zmartwychwstaniu Pańskim… Wesoły nam dziś dzień nastał …. Na zakończenie śpiewać będziemy dziękczynne Te Deum….Ciebie Boga Wysławiamy..

9. Wielka Niedziela – Dzień zmartwychwstania Chrystusa. Procesji Rezurekcyjnej rano już nie będzie. Msze św. będą odprawiane jak w każdą niedzielę, ale też zachęcamy by korzystać z Komunii św., której będziemy będzie udzielna w kościele także w przerwie po Mszach świętych.

10. Choć jest trudna sytuacja pandemiczna, będzie można skorzystać ze spowiedzi przed Świętami Wielkanocnymi. Kapłani będą do dyspozycji wiernych…., Do środy spowiadamy od 6.00 do 10.00 i po południu od 17.00 do 19.00. Na termin spowiedzi można także umówić się telefonicznie… Dokładny program spowiedzi na cały tydzień jest wywieszony na tablicy Ogłoszeń, jest też na stronie internetowej. Dla dobra nas wszystkich, w kontakcie ze spowiednikiem, prosimy, aby penitenci zachowywali bezpieczna odległość i używali maseczek
i dezynfekcji. Po spowiedzi będzie można przystąpić do Komunii św.

11. Jeśli nie ma możliwości spowiedzi sakramentalnej, w sytuacji pandemii czy innej choroby, można skorzystać z aktu żalu doskonałego, który zawiera zamiar wyspowiadania się w najbliższym czasie, i w ten sposób wierny może przeżyć święta, jak pojednany z Bogiem, w przyjaźni
z Chrystusem.

12. Wszystkim życzymy owocnego przeżywania Liturgii Wielkiego Tygodnia w niezwykle wyjątkowych i trudnych warunkach….Nasze niezadowolenie i smutek z tego powodu łączmy z krzyżem Chrystusa, ale też z wielką nadzieją i przekonaniem, że po męce, po śmierci Pana Jezusa na krzyżu był poranek zmartwychwstania…..Niech ta nadzieja nam towarzyszy w pokonaniu epidemii i wirusa….Pamiętajmy o wspólnej rodzinnej modlitwie w tej intencji… Życzymy zdrowia i dobrego przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Szczęść Boże.


SPOWIEDŹ
W WIELKIM TYGODNIU

W. PONIEDZIAŁEK
– od 6.00 do 10.00 od 17.00 do 19.00

W. WTOREK
– od 6.00 do 10.00 od 17.00 do 19.00

W. ŚRODA
– od 6.00 do 10.00 od 16.00 do 19.00

W. CZWARTEK
– od 6.00 do 10.00 od 16.00 do 18.00
od 21.00 do 22.00

W. PIĄTEK
– od 6.00 do 18.00

W. SOBOTA
– od 6.00 do 15.00 od 17.00 do 19.00


WSKAZANIA NA WIELKI TYDZIEŃ 2021 ROKU
DLA ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

W nawiązaniu do zarządzeń Stolicy Apostolskiej podyktowanych trwającym stanem epidemii, a dotyczących przeżywania celebracji Wielkiego Tygodnia roku 2021, „aby liturgia mogła być sprawowana owocnie dla Ludu Bożego, (…) z zachowaniem zasad ochrony zdrowia
i przepisów władz odpowiedzialnych za dobro wspólne”, ustanawiam następujące normy dla Archidiecezji Krakowskiej.

1. W związku z obowiązującymi ograniczeniami niektóre formy liturgiczne i elementy pobożności ludowej Wielkiego Tygodnia roku 2021 mogą zostać, według roztropnej decyzji duszpasterzy, uproszczone lub dostosowane do panujących okoliczności zgodnie z przepisami prawa. Należy regularnie informować wiernych uczestniczących w zgromadzeniach liturgicznych o obowiązujących normach bezpieczeństwa sanitarnego i ich przestrzegać.

2. W mocy pozostaje, także w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, udzielona dnia 17 października 2020 roku dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św.

3. Zezwalam, aby obrzędy Świętego Triduum Paschalnego poza Katedrą i kościołami parafialnymi były celebrowane także w innych miejscach świętych, w szczególności
w kościołach rektoralnych, seminaryjnych, sanktuariach, kaplicach i kościołach zakonnych. Kapłanom pozostającym w izolacji zezwalam na odprawianie Mszy św. bez udziału ludu i poza miejscem świętym z zachowaniem pozostałych przepisów prawa (wyłączając Liturgię Wigilii Paschalnej).

4. Duszpasterzy zachęcam do organizowania transmisji celebracji parafialnych oraz do informowania wiernych o ich terminach, z podkreśleniem różnicy pomiędzy uczestnictwem w celebracjach, a przeżywaniem ich w łączności duchowej za pośrednictwem środków przekazu. W 3. programie TVP obrzędy Świętego Triduum Paschalnego będą transmitowane z Katedry na Wawelu.

5. Aby większej liczbie wiernych umożliwić dostęp do udziału w liturgii, zachęcam do organizowania dodatkowych Mszy św. i nabożeństw oraz obrzędu Komunii Świętej poza Mszą (wyłączając Wielki Piątek i Wielką Sobotę, a także w ramach udzielonych pozwoleń na binacje i trynacje). Warto skorzystać w tym kontekście z pomocy księży oraz ojców zakonnych, którzy na co dzień nie są zaangażowani w pełnym wymiarze
w duszpasterstwo parafialne.

6. Z zachowaniem wszelkiej ostrożności należy przed Świętami umożliwić wiernym dostęp do sakramentu pokuty i pojednania. Ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej” (kan. 916 Kodeksu Prawa Kanonicznego; por. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1452).

7. Po konsultacji z zainteresowanymi chorymi i ich rodzinami możliwe są w ich domach przedświąteczne odwiedziny kapłana z sakramentami (w Wielką Sobotę tylko wobec umierających).

8. W Niedzielę Palmową zaleca się użycie uproszczonej drugiej formy obrzędów „Pamiątki wjazdu Chrystusa do Jerozolimy”, przewidzianej w polskiej edycji Mszału Rzymskiego.

9. Uroczysta Msza Święta Krzyżma z udziałem przedstawicieli duchowieństwa Archidiecezji Krakowskiej będzie odprawiona w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach dnia 1 kwietnia 2021 roku o godz. 10.00. Oleje pobłogosławione tego dnia będzie można odbierać w miejscu i o czasie wskazanym osobnym komunikatem.

10. Na podstawie art. 47 Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych Kongregacji Kultu Bożego udzielam zezwolenia na odprawienie w Wielki Czwartek drugiej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w godzinach wieczornych, a w razie przewidzianej konieczności – nawet w godzinach rannych. Należy pominąć w tym roku obrzęd umycia nóg, a przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy powinno odbyć się jednokrotnie, po drugiej Mszy.

11. W modlitwie powszechnej Liturgii Męki Pańskiej między wezwaniem 9 a 10 należy dołączyć wezwanie Za udręczonych w okresie epidemii oraz orację końcową, podane w załączeniu (zał. 1). Adoracja krzyża dokonuje się przez pocałunek jedynie celebransa oraz przyklęknięcie lub skłon głowy pozostałych wiernych. Nocna adoracja w kaplicy Grobu Pańskiego, a także szersze udostępnienie świątyń dla indywidualnej modlitwy może stać się w czasie Wielkiego Tygodnia szczególną okazją dla tych, którzy ze względu na uzasadnione obawy nie uczestniczą w świątecznych zgromadzeniach.

12. W Wielki Piątek rozpoczyna się Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego. W tej modlitwie, podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej oraz przez cały rok w Mszach św. odprawianych zgodnie z przepisami liturgicznymi według formularza Za tych, którzy nas trapią, polecajmy Miłosiernemu Bogu wszystkich okazujących Kościołowi i osobom wierzącym niezrozumienie, próbujących z nimi walczyć, a także podejmujących dramatyczne akty odstąpienia od Kościoła.

13. Tradycyjne błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych zaleca się, w miarę sprzyjających okoliczności, urządzić na zewnątrz kościoła. Ci, którzy nie będą uczestniczyć w tym sakramentalium, są zaproszeni do odmówienia modlitwy błogosławieństwa pokarmów wielkanocnych przed świątecznym śniadaniem według zaproponowanego wzoru (zał. 2).

14. Obrzędy Wigilii Paschalnej można, według roztropnej decyzji duszpasterzy i z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych, celebrować w formie uroczystej.

15. Materiały pomocne w przeżywaniu celebracji Wielkiego Tygodnia oraz modlitwy domowej w tym czasie będą dostępne w serwisie internetowym Archidiecezji Krakowskiej diecezja.pl.

16. Szczególnym zainteresowaniem oraz troską duszpasterską i charytatywną polecam otoczyć w zbliżającym się okresie ubogich, samotnych i znajdujących się w jakiejkolwiek trudnej sytuacji, tak by łask i nadziei płynących z przeżywania największych tajemnic wiary katolickiej doświadczyli wszyscy, którzy ich potrzebują.

Z serdecznymi życzeniami wielu sił i Bożych natchnień do podejmowania wzmożonych wysiłków kapłańskich oraz przygotowania rodzinnych obchodów Wielkanocy łączę pasterskie błogosławieństwo


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW
NA STÓŁ WIELKANOCNY

Przed wielkanocnym śniadaniem, pozostając w duchowej łączności z rodziną i bliskimi, można odmówić poniższą modlitwę, zamiast zwykłej «przed jedzeniem», dla podkreślenia uroczystego charakteru posiłku.

Osoba prowadząca rozpoczyna modlitwę i wszyscy żegnają się znakiem krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W. Amen.

(Modlitwę można poprzedzić odczytaniem Ewangelii o zmartwychwstaniu: Mt 28, 1-10 lub J 20, 1-9)

Następnie przygotowuje obecnych i wypowiada modlitwę:

Nasz Pan, Jezus Chrystus, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości, której źródłem jest Jego zwycięstwo. Dla podkreślenia wielkości tej niedzieli, która jest uroczystością nad uroczystościami, chcemy spożyć świąteczne śniadanie.

Prośmy, aby sam Pan pobłogosławił nasze pokarmy, aby oddalił od nas widmo epidemii i napełnił nasze serca radością.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, a w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu z apostołami, aby wraz z nimi spożyć posiłek.

Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność z nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, i spraw, abyśmy potrafili dzielić się z innymi wielkanocną radością, a kiedyś weszli na wieczną ucztę w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.


Intencje Mszy świętych
28 marca – 4 kwietnia 2021r.

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 28.03.

6.30 Śp. Józef SZPAK / 28 gr /
8.00 1/Śp. Krystyna MASTELA / 27 gr /
2/Śp. Maria KOZAK
9.30 Śp. Irena MAKUCH
11.00 Śp. Grzegorz SKRĘTA / 27 gr /
12.15 Śp. Andrzej POMIETLAK
15.15 Śp. Irena JURCZAK
18.30 Śp. Maria NITECKI / 28 gr /
20.00 Śp. Helena JONIAK / 27 gr /

WIELKI PONIEDZIAŁEK 29.03.

6.00 Śp. Helena JONIAK / 28 gr /
6.30 Śp. Maria NITECKI / 29 gr /
7.00 Śp. Krystyna MASTELA / 28 gr /
7.30 Śp. Józef SZPAK / 29 gr /
8.00 Śp. Irena JURCZAK
9.00 Śp. Irena MAKUCH
16.00 Śp. Prof. Krzysztof PENDERECKI
18.30 Śp. Grzegorz SKRĘTA / 28 gr /

WIELKI WTOREK 30.03.

6.00 Śp. Helena JONIAK / 29 gr /
6.30 Śp. Maria NITECKI / 30 gr /
7.00 Śp. Krystyna MASTELA / 29 gr /
7.30 Śp. Józef SZPAK / 30 gr /
8.00 1/Śp. Irena JURCZAK
2/W intencji Ewa GÓRA, o łaskę zdrowia i powrót do sił
9.00 Śp. Grzegorz SKRĘTA / 29 gr /
18.30 Śp. Robert MENDEL

WIELKA ŚRODA 31.03.
6.00 Śp. Helena JONIAK / 30 gr /
6.30 Śp. Krystyna MASTELA / 30 gr /
7.00 Śp. Irena JURCZAK
7.30 Śp. Irena MAKUCH
8.00 Śp. Grzegorz SKRĘTA / 30 gr /
9.00 Śp. Maria KOZAK
18.30 ZBIOROWA – za Żywych

WIELKI CZWARTEK – ŚWIĘTO TRIDUUM PASCHALNE 1.04.
ŚWIĘTA SPOWIEDŹ
18.00 MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ
1/W intencji KAPŁANÓW Pracujących w naszym Kościele, od Róży
Matki Bożej Różańcowej
2/Śp. Irena JURCZAK
3/Śp. Leokadia i Zygmunt LEKSA
4/Śp. Irena MAKUCH
5/Śp. Prof. Piotr TCHOR

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ 2.04.
ŚWIĘTA SPOWIEDŹ
10.00 DROGA KRZYŻOWA
15.00 NABOŻEŃSTWO DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
17.00 ŚWIĘTA SPOWIEDŹ
18.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
20.30 DROGA KRZYŻOWA

WIELKA SOBOTA – WIGILIA PASCHALNA 3.04.
ŚWIĘTA SPOWIEDŹ

ŚWIĘCENIE POKARMÓW
9.00 – 16.00

19.00 LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ
1/Śp. Maria NITECKI / 1 gr /
2/Dziękczynna za beatyfikację, z prośbą o kanonizację Bł. Ks. Władysława
BUKOWIŃSKIEGO oraz w intencji członków „OCALENIE” Żywych
i Zmarłych
3/Za Zmarłych KAPŁANÓW / 1 gr /
4/Śp. Irena JURCZAK
5/Śp. Zofia MALISZEWSKA
6/ Dziękczynna, za otrzymane łaski