Odpust z Matką Bożą Brzemienną

Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Ołtarzu z obrazem Matki Bożej Brzemiennej.

Adoracja Najświętszego Sakramentu
przy Ołtarzu z obrazem Matki Bożej Brzemiennej

8 grudnia 2018

Godz. 12.00 – 13.00 – Godzina Łaski – modlitwa w ciszy.

13.00 – 14.00 – Modlitwę prowadzą SS. Nazaretanki ul. Warszawskiej

14.00 – 15.00 – Modlitwę prowadzą SS. Córki Bożej Miłości z ul. Pędzichów 16

15.00 – 16.00 – Modlitwę poprowadzą SS. Miłosierdzia z ul. Warszawska 8

16.00 – 17.00 – Modlitwę poprowadzą SS. Miłosierdzia z dziećmi ze Świetlicy ul. Warszawska 11 i SS. Szarytki z ul. Helclów i św. Filipa

17.00 – 18.00 – Modlitwę poprowadzą – Żywy Różaniec i Kręgi Rodzin.

18.00 – 18.30 – Młodzież – Stypendyści Dzieła Nowego Tysiąclecia albo adoracja w ciszy.

Intencja Adoracji:

W łączności z Ojcem św. Franciszkiem
– modlimy się za rodziny i o poszanowanie życia, z prośba i miłosierdzia za grzechy przeciwko życiu
– w intencji Młodzieży – o powołania kapłańskie i zakonne

Adoracja
– w miarę możliwości modlitwa prowadzona ok. 30 minut, pozostałe 30 minut – modlitwa w ciszy

ZAPRASZAMY