PL

PL

DEKRET ARCYBISKUPA METROPOLITY KRAKOWSKIEGO

 

o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary

w Archidiecezji Krakowskiej

 

„«Podwoje wiary» (por. Dz 14,27) są dla nas zawsze otwarte. Wiodą one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają wejść do Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo Boże, a serce poddaje się kształtowaniu przez łaskę, która przemienia”.

Tymi słowami rozpoczyna się list apostolski „motu proprio” Porta fidei, którym Benedykt XVI ogłosił 11 października 2011 r. Rok Wiary. Aby jeszcze bardziej umożliwić kształtowanie serc przez przemieniającą Chrystusową łaskę, zachęca się, by Rok ten był czasem sprzyjającym większemu zaangażowaniu religijnemu, przystępowaniu z większą wiarą i częściej do sakramentu pokuty oraz podejmowaniu uczynków przyczyniających się do nawrócenia na nowo do Pana Jezusa. Człowiek nazna­czony przez pozostałości grzechu, które nie pozwalają mu otworzyć się całkowicie na łaskę, potrzebuje oczyszczenia i całkowitej odnowy mocą łaski Chrystusa, w której uzyskaniu pomaga mu wydatnie dar odpustu. Kościół święty jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych (zob. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1471).

Zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej z dnia 14 września 2012 r., w Roku Wiary istnieje dodatkowa możliwość zyskiwania łaski odpustu zupełnego, czyli darowania przez Miłosiernego Boga kary doczes­nej za grzechy odpuszczone już co do winy. Odpust ten można ofiarować za dusze wiernych zmarłych.

Wierni odpowiednio usposobieni, a więc w duchu prawdziwej skru­chy za własne grzechy, wzbudziwszy wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od każdego grzechu, także powszedniego, po sakramentalnej spowiedzi, przyjęciu Komunii Świętej i modlitwie w intencjach Ojca Świętego, mogą uzyskać tę łaskę w czasie trwania Roku Wiary, od 11 paź­dziernika 2012 r. do 24 listopada 2013 r. w następujących okolicznościach i miejscach:

 

1. Uczestniczenie w przynajmniej trzech naukach wygłaszanych podczas misji świętych lub trzech rozważaniach na temat dokumentów Soboru Watykańskiego II albo Katechizmu Kościoła Katolickiego.

 

2. Nawiedzenie w formie pielgrzymki którejś z bazylik papieskich, katakumb chrześcijańskich, kościoła katedralnego lub innych miejsc świę­tych wyznaczonych przez ordynariusza miejsca, połączone z uczestnicze­niem w świętych obrzędach lub przynajmniej pozostanie przez stosowny czas w skupieniu i oddanie się pobożnemu rozmyślaniu zakończonemu odmówieniem Ojcze Nasz i Wyznania Wiary w jakiejkolwiek przepisanej formie, oraz wezwaniami ku czci Matki Bożej i Świętych Apostołów lub Patronów, w zależności od okoliczności czasu i miejsca.

Jako miejsca święte w Archidiecezji Krakowskiej, za nawiedzenie których można uzyskać odpust zupełny, wyznaczam: 

 

w  Krakowie

Katedra Św. Stanisława i Św. Wacława na Wawelu

Bazylika Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach

Sanktuarium bł. Jana Pawła II

Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Kościół Mariacki)

Bazylika Krzyża Świętego w Mogile (oo. Cystersi)

Kościół pw. Matki Bożej z Lourdes (Księża Misjonarze)

 

poza Krakowem:

Bazylika Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Bazylika Ofiarowania NMP w Wadowicach Sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej

w Ludźmierzu Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem-Krzeptówkach

Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej

Sanktuarium Narodzenia Matki Bożej w Płokach

 

3. We wszystkich kościołach w dniach wyznaczonych przez ordyna­riusza miejsca z racji uczestniczenia w uroczystej Eucharystii sprawowanej w Roku Wiary lub uroczystej celebracji Liturgii Godzin, dodając odmó­wienie Wyznania Wiary w jakiejkolwiek przepisanej formie.

W następujących dniach we wszystkich kościołach parafialnych należy odprawić uroczystą Mszę św. z okazji Roku Wiary:

 Wspomnienie bł. Jana Pawła II – 22 października

Rocznica poświęcenia bazyliki na Lateranie – 11 listopada

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 grudnia

Święto nawrócenia św. Pawła – 25 stycznia

Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes (Światowy Dzień Chorego) – 11 lutego

 Uroczystość św. Józefa – 19 marca

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 8 kwietnia

Dzień święceń prezbiteratu w Archidiecezji Krakowskiej – 25 maja

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca

Święto św. Benedykta, opata – 11 lipca

Święto Przemienienia Pańskiego – 6 sierpnia

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – 14 września

 

4. W dowolnie wybranym przez każdego wiernego dniu, w którym nawiedzi chrzcielnicę lub – gdy jej nie ma – miejsce własnego chrztu i odnowi przyrzeczenia chrzcielne w jakiejkolwiek przepisanej formie.

 

5. Ponadto biskupowi diecezjalnemu z okazji głównej celebracji Roku Wiary przysługuje prawo udzielenia papieskiego błogosławieństwa połą­czonego z możliwością uzyskania odpustu zupełnego. W Archidiecezji Krakowskiej nastąpi to w dniu uroczystego zakończenia Roku Wiary w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, dnia 24 listopada 2013 r.

 

6. Wierni, prawdziwie skruszeni, którzy nie mogą uczestniczyć w uro­czystych nabożeństwach odprawianych w wyznaczonych dniach (przede wszystkim mniszki żyjące w ścisłej klauzurze, eremici, więźniowie, chorzy i osoby w podeszłym wieku oraz ci, którzy sprawują nad nimi opiekę w szpitalach, hospicjach i innych domach opieki), mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, łącząc się myślą i duchem z wiernymi obecnymi na tych nabożeństwach, zwłaszcza w chwilach, w których tele­wizja lub radio transmitują słowa Ojca Świętego lub biskupa diecezjalnego, odmówią we własnym domu, lub tam, gdzie się znajdują (jeśli to możliwe, w kaplicy klasztornej, szpitalnej lub innej) Ojcze Nasz i Wyznanie Wiary w jakiejkolwiek przepisanej formie, oraz inne modlitwy dla uzyskania odpustu Roku Wiary i ofiarują Bogu swe cierpienia i trudy życia.

 

7. Udzielam jednocześnie wszystkim spowiednikom sprawującym w Roku Wiary sakrament pokuty w świątyniach wyznaczonych w punkcie 2. uprawnienia do rozgrzeszania w zakresie sakramentalnym z cenzur latae sententiae, niezadeklarowanych i niezastrzeżonych dla Stolicy Apostolskiej (zob. kan. 508 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

 

Kraków dnia 10 października 2012 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *