PL

PL

Wizytacja Kanoniczna

Ks. Biskup Jan Szkodoń rozpoczyna Kanoniczną Wizytację naszej parafii. W ramach wizytacji, Ks. Biskup będzie odwiedzał Domy Sióstr zakonnych, klasztory, Szkoły i Przedszkola, nawiedzi także Więzienie przy ul. Montelupich. Będzie także spotykał się z Grupami i Wspólnotami, które działają i spotykają się przy naszej Parafii.

Ks. Biskup Jan Szkodoń rozpoczyna Kanoniczną Wizytację naszej parafii. W ramach wizytacji, Ks. Biskup będzie odwiedzał Domy Sióstr zakonnych, klasztory, Szkoły i Przedszkola, nawiedzi także Więzienie przy ul. Montelupich. Będzie także spotykał się z Grupami i Wspólnotami, które działają i spotykają się przy naszej Parafii.

Plan Wizytacji Kanonicznej
Ks. Biskupa Jana Szkodonia
w parafii p.w. św. Floriana
w Krakowie

Poniedziałek 30 stycznia 2017 – Kolęda
godz. 14.00 – Msza św. w Kaplicy – Zakład Pomocy Społecznej na ul. Helclów 2 – odwiedziny Chorych i Sióstr.

Piątek 3 luty – godz. 9.00 Msza św. w bazylice św. Floriana i modlitwa o Kanonizację Bł. Ks. Wł. Bukowińskiego – z udziałem Stowarzyszenia „ OCALENIE”. Homilia Ks. Jan Nowak Postulator procesu beatyfikacyjnego Ks. Bukowińskiego. Na zakończenie słowo Ks. Biskupa do członków Stowarzyszenia i wszystkich wiernych.

Sobota 11 luty – Światowy Dzień Chorego
godz. 9.00 – Msza św. z homilią Ks. Biskupa w Kościele XX Misjonarzy ul. Św. Filipa z Sakramentem Namaszczenia Chorych – odwiedziny Chorych kapłanów w Domu XX Misjonarzy.

Czwartek 16 luty
14.00 – Msza św. w Kościele św. Floriana z Udziałem Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich – Spotkanie w salce.

Piątek, 17 luty
Godz. 8.30 – Spotkanie w Szkole Technikum – ul Zacisze 8
Godz. 10.00 – Spotkanie z Nauczycielami i młodzieżą w Gimnazjum Nr 4, Rynek Kleparski
godz. 11.00 – Siostry Córki Bożej Miłości ul. Pędzichów 16 – Przedszkole Sióstr , Nabożeństwo Słowa Bożego w kaplicy.
godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia w Areszcie śledczym przy ul. Montelupich 7. Spotkanie z Komendantami – spotkanie z więźniami w celach.
godz. 17.00 – Msza św. z homilią Ks. Biskupa – Siostry Szarytki przy ul. Warszawskiej 11 – Spotkanie z Dziećmi i Młodzieżą ŚWIETLICY.

Sobota, 18 luty
godz. 7.00 – Msza św. – Siostry Szarytki przy ul. Warszawskiej – odwiedziny SIÓSTR w Infirmerii. – Spotkanie z Bezdomnymi.
godz. 10.00 – Chorzy w domach.
godz. 12.00 – Nab. Słowa Bożego – Siostry Nazaretanki przy ul. Warszawskiej 13
godz. 17.00 – Zespoły parafialne: Spotkanie – Parafialna Rada Duszpasterska, Zespół Charytatywny, Żywy Różaniec. Oaza RODZIN.
godz. 18.30 – Powitanie Ks. Bpa na rozpoczęcie Wizytacji Msza św. z niedzieli w III rocz. śmierci + Ks. Jana Czyrka i za zmarłych Kapłanów, +Ks. Jana Kracika i + Ks. Andrzeja Baczyńskiego – z homilią Ks. Biskupa.

Niedziela, 19 luty
Godz. 6.30 – Msza św. z homilią – Ks. Proboszcza
godz. 8.00 – Msza św. z homilią – Ks. Łukasza Kubasa. – na zak. Słowo Ks. Biskupa – błogosławienie indywidualne Wiernych.
godz. 9.30 – Msza św. dla młodzieży z homilią Ks. Andrzeja Scąbra. – na zak. – Słowo Ks. Biskupa Błogosławieństwo rodzin kandydatów do Sakramentu Bierzmowania
– Spotkanie ze Służbą liturgiczną Ołtarza i Woluntariuszami ŚDM.
godz. 11.00 Msza św. z homilią Ks. Piotra Studnickiego – na zak. Słowo Ks. Bpa – błogosławieństwo młodych małżeństw i dzieci.
godz. 12.00 – Nawiedzenie kościoła Księży Misjonarzy przy ul. św. Filipa 19 – Na początku Mszy św. Ks. Biskup Pozdrowi Wiernych.
godz. 12.15 – w Bazylice Msza św. z homilią Ks. Jacka Ozdoby – na zak. Słowo Ks. Biskupa i błogosławieństwo obecnych na Mszy św. małżeństw i rodzin.
godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia.
godz. 15.15 – Msza św. w intencji Małżeństw, które zawierały Sakrament Małżeństwa w Kościele św. Floriana w roku 2016. z homilią ks. Biskupa
godz. 16.30 – Msza św. w kościele Księży Misjonarzy z homilia Ks. Biskupa
godz. 18.30 – Msza św. w bazylice homilia – Ks. Marek Leśniak – na zak. Ks. Biskup pozdrowi Wiernych.
godz. 20.00 – Msza św. – homilia Ks. Krzysztof Wilk, na zak. Ks. Biskup pozdrowi Wiernych.

Poniedziałek, 20 luty
Godz. 8.30 – Prywatna szkoła Gimnazjum i Liceum ul. Basztowa
godz. 10.00 – X Liceum Ogólnokształcące – ul. Wróblewskiego 8
godz. 17.30 Spotkanie z uczestnikami KLUBU AA.
godz. 18.30 – Msza św. z homilia Ks. Biskupa przy relikwiach św. Floriana, św. Jana Pawła II i Bł. Ks. Władysława Bukowińskiego.

Wtorek, 21 luty
godz. 9.00 – Zespół Szkół – ul. Basztowa 17
godz. 10.00 – Przedszkole nr 44 – ul. Żuławskiego 9
godz. 12.00 – Msza św. Szkoła katolickie – ul. Pędzichów 13.– homilia Ks. Jarosław Chlebda – na zak. Słowo ks. Biskupa do dzieci i Nauczycieli
godz. 15.00 – Przedszkole Sióstr Szarytek – ul. Warszawska 6 – spotkanie z Ks. Biskupem
godz. 16.30- Siemacha – ul. Długa 42 – spotkanie z Ks. Biskupem
godz. 18.30 – Msza św. – Bierzmowanie /ok. 15 osób/ …… zakończenie wizytacji