PL

PL

XIII Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy do Łagiewnik

12 września 2015 r., do Krakowa-Łagiewnik  przybędą kolejarze z całej Polski z rodzinami, w ramach XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

12 września 2015 r., do Krakowa-Łagiewnik  przybędą kolejarze z całej Polski z rodzinami, w ramach XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Pielgrzymka rozpocznie się Drogą Krzyżową o godz. 10.00, a zakończy Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00. Głównym punktem Pielgrzymki będzie uroczysta Msza Święta koncelebrowana o godz. 12.00, której będzie przewodniczył ks. Biskup Jan Zając z udziałem księży duszpasterzy kolejarzy z Polski. Przed Mszą św. katechezę wprowadzającą wygłosi O. Stanisław Jopek SJ – duszpasterz kolejarzy z Nowego Sącza.

Tegoroczna Pielgrzymka będzie przebiegać pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” i będzie wołaniem braci kolejarskiej do Miłosierdzia Bożego o przemianę naszych serc w rodzinach i miejscach pracy, o odbudowę wartości służby na kolei i jakości funkcjonowania kolei, o ład moralny i społeczny w Ojczyźnie, zagrożonej niszczącymi ideologiami oraz o wzajemne pobudzenie do aktywnej postawy społecznej.

W 2002 r. Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił i ustanowił łagiewnickie Sanktuarium Światowym Centrum Bożego Miłosierdzia. Odtąd liczniej przybywają tu pielgrzymi z całego świata, w tym pielgrzymki różnych grup zawodowych.

Wspólne, kilkunastoletnie już pielgrzymowanie Kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, zostało zainicjowane w 2003 r. i jest zawsze okazją do głębszej refleksji nad realizacją chrześcijańskich zadań w codziennym życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym, a przede wszystkim okazją do zawierzenia Bożemu Miłosierdziu wszystkich trudnych spraw, pokoju, wolności wyznawania Bożych wartości, spraw związanych z pracą na Kolei.

XIII Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbywa się w roku ważnych wyborów, co ma swoją szczególną wymowę. Hasło tegorocznej Pielgrzymki pobudza do rozważań o potrzebie własnego nawrócenia, jak i uświadomienia sobie potrzeby dawania dobrego świadectwa innym, tak jak to realizował i wskazywał św. Jan Paweł II i św. Siostra Faustyna, świadomi, że bez  Miłosierdzia Bożego nic nie jesteśmy w stanie dobrego zrobić.

Organizatorzy:
Ogólnopolskie Duszpasterstwo Kolejarzy
Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich
Związki Zawodowe
Kierownictwa jednostek organizacyjnych z terenu Małopolski

serdecznie zapraszają Kolejarzy z całej Polski wraz z rodzinami, bez względu na szczebel zajmowanego stanowiska, Emerytów i Rencistów oraz wszystkich współpracujących z Koleją do licznego udziału w tej Ogólnopolskiej Pielgrzymce.

W imieniu Organizatorów
 
Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy, Koło w Krakowie