PL

PL

XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

10 września 2016 r. do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach przybędzie XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy.

10 września 2016 r. do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach przybędzie XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy.

Kolejarze rozpoczną pobyt w Krakowie-Łagiewnikach o godzinie 9:30 od Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. Prowadzeni przez moderatora Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich ks. Ryszarda Marciniaka przejdą przez Bramę miłosierdzia w Sanktuarium Jana Pawła II i przy relikwiach naszego świętego Papieża będą modlić się o Jego wstawiennictwo i orędownictwo w drodze do Jezusa Miłosiernego obecnego w szczególny sposób w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, sanktuarium, które Bóg wybrał dla świata.

Przybędą kolejarze zatrudnieni na różnych stanowiskach wraz z rodzinami, emeryci, renciści i ci, którzy w różnoraki sposób utożsamiają się z koleją a drogie jest im to miejsce, szczególnej obecności Miłosiernego Jezusa.

Z centrum „Nie lękajcie się” kolejarze przejdą drogą miłosierdzia wsłuchując się w żywe słowa Jana Pawła II, słowa które kierował do nas podczas kolejnych pielgrzymek do Polski, w których uczył nas miłości do Boga i człowieka i w szczególny sposób prowadził do Miłosiernego Boga. Przez szereg lat kolejarze skupieni w Katolickim Stowarzyszeniu Kolejarzy Polskich, na licznych spotkaniach formacyjnych, zgłębiali nauczanie naszego świętego Papieża. Nauczanie realizowane przez cały Pontyfikat, a którego ukoronowaniem jest przybliżenie Miłosiernego Oblicza Boga objawiającego się św. Siostrze Faustynie i poświęcenie świata Bożemu Miłosierdziu. W czasie przejścia będą rozważać w szczególności słowa Ojca św. Jana Pawła II o Bożym Miłosierdziu. Stąd hasło Pielgrzymki: „Z Janem Pawłem II do Zdroju Miłosierdzia”.

Następnie zostanie odprawiona Droga Krzyżowa, którą poprowadzi Duszpasterz kolejowy z Wrocławia Brochowa ks. Jan Kleszcz. Po drodze krzyżowej Krajowy Duszpasterz kolejarzy ks. Prałat Eugeniusz Zarębiński przeprowadzi pielgrzymów przez Bramę miłosierdzia do Bazyliki Bożego Miłosierdzia na uroczystą koncelebrowaną mszę św., która rozpocznie się punktualnie o godzinie 12:00.. Jak co roku w pielgrzymce biorą liczny udział poczty sztandarowe, które wchodzą na Eucharystię w asyście orkiestry kolejowej.

Podczas tegorocznej Pielgrzymki, w Roku Miłosierdzia, 1050 rocznicy Chrztu Polski i Daru jakim były Światowe Dni Młodzieży oraz obecność Ojca św. Franciszka kolejarze będą dziękowali za szczególne łaski jakich doznajemy w tym nadzwyczajnym, danym nam przez Boga czasie, za owoce chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie. Za wstawiennictwem Ojca św. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny będą modlić się o miłosierdzie Boże nad światem, pokój na świecie, zachowanie bogatych tradycji narodowych i religijnych Polaków a także o jedność i zgodę w Ojczyźnie, naszych rodzinach oraz o pomyślność kolei..

Wspólne, kilkunastoletnie już pielgrzymowanie Kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, zostało zainicjowane w 2003 r. jest zawsze okazją do głębszej, również osobistej refleksji nad realizacją chrześcijańskich zadań w codziennym życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym, a przede wszystkim okazją do zawierzenia Bożemu Miłosierdziu wszystkich swoich trudnych spraw, pokoju, wolności wyznawania Bożych wartości, spraw związanych z pracą na Kolei.

Pielgrzymka zakończy się po nabożeństwie Godziny Miłosierdzia z Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Organizatorzy:
Ogólnopolskie Duszpasterstwo Kolejarzy, Katolickie Stowarzyszenie, Kolejarzy Polskich, Związki Zawodowe, Kierownictwa jednostek organizacyjnych z terenu Małopolski

serdecznie zapraszają

Kolejarzy z całej Polski wraz z rodzinami, bez względu na szczebel zajmowanego stanowiska, Emerytów i Rencistów oraz wszystkich współpracujących z Koleją i związanych w jakikolwiek sposób z koleją do licznego udziału. 10 września 2016 r. Centrum Jana Pawła II godz. 9:30.

W imieniu Organizatorów

Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy
Koło w Krakowie