Święta Maryjo, Matko Różańcowa,
Bądź pozdrowiona każdym moim „Zdrowaś”
Niech życie moje, Anielska Królowa,
Będzie różańcowym i ostatnim „Zdrowaś”.

Refren hymnu

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat, w wielkiej prostocie otaczającą modlitewną opieką tych, którzy najbardziej tej modlitwy potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy i Misji. Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie, zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI – konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX w.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia (pkt 6) – program obejmuje:
– wypraszanie miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Maryi
– troskę o wzrost wiary w duszach ludzkich
– krzewienie modlitwy różańcowej 
– wspieranie misyjnej działalności Kościoła
– troska o wierność nauczaniu Kościoła za wzorem św. Dominika

Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej Różą (20 osób) lub płatkami (5 osób). Każda osoba przez miesiąc codziennie odmawia jedną tajemnicę różańcową tzw. “dziesiątkę” (np. trzecią tajemnicę części chwalebnej – Zesłanie Ducha Świętego). Modlitwa polega na rozważaniu przez Różę – 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi.
Zmiana tajemnic jest wyznaczana na pierwszą sobotę lub niedzielę kolejnego miesiąca. Wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która zmieniana jest również co miesiąc (Intencje Papieskie).

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedź św., Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca Św., odnowienie postanowień wiernego zachowania Statutu Stowarzyszenia Żywego Różańca) w dniach:
– przyjęcia do Żywego Różańca
– Narodzenia Pana Jezusa 25 XII
– Ofiarowania Pańskiego 2 II
– Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie 25 III
– Zmartwychwstania Pańskiego (kalendarz liturgiczny)
– Wniebowzięcia Matki Bożej 15 VIII
– w święto Królowej Różańca świętego 7 X
– Niepokalanego Poczęcia Maryi 8 XII

Matka Boża w Gietrzwałdzie 100 lat temu wyraziła życzenie: „Chcę byście codziennie odmawiali różaniec”.

Na czele Róży stoi zelator(ka) oraz zastępcy. Zelatorów mogą wybierać członkowie Żywego Różańca. Każda Róża obiera sobie Patrona, którego święto – uroczystość imieninową obchodzą uroczyście; zamawiają Mszę św., przystępują do sakramentów świętych.

Członkowie Róży powinni brać udział w rekolekcjach, misjach parafialnych, zachęcać do współpracy w działalności apostolskiej oraz wytrwania w nabożeństwie maryjnym.

Na spotkaniach zmianowych Kapłan przemawia do członków, podaje intencje modlitewne, przypomina o wielkiej roli, jaką odgrywają w życiu Kościoła, błogosławi tajemnice przed rozdaniem, modli się za chorych i zmarłych członków Żywego Różańca, odmawia dziesiątek Różańca i kończy nabożeństwo pieśnią maryjną.

Obowiązki Członków Żywego Różańca:
– odmawianie codziennie jednej dziesiątki różańca
– udział w zmianie tajemnic (1 x w miesiącu)
– przystępowanie do sakramentów świętych i udział w procesjach maryjnych
– szerzenie czci Maryi przykładem i apostolatem
– stawanie w obronie wiary i Kościoła
– udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz modlitwach za spokój jego duszy
– wspieranie misji


Żywy Różaniec – międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. W Polsce ruch ten jest bardzo rozpowszechniony, przyjmuje też formy Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci, Nieustającego Różańca Papieskiego czy Różańca Rodzinnego.

Żywy Różaniec w Archidiecezji Krakowskiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *