PL

PL

Chrzest św.

Udzielany jest w każdą III niedzielę miesiąca o godz. 12:15.
Chrzest dziecka zgłaszają Rodzice w kancelarii na 2 tygodnie przed planowanym terminem.
Przedkładają:

* metrykę ślubu (jeśli odbył się poza naszą parafią);

* wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC.

Katechezy przed chrztem świętym dla rodziców i chrzestnych odbywają się
w piątek przed niedzielą chrztów w kancelarii o 19:15.