Duszpasterze

Ks. Łukasz Michalczewski
Administrator parafii

Święcenia kapłańskie przyjął w Katedrze Wawelskiej w 2008 roku.

Wikariusze

Ks. dr Andrzej Scąber RM – święcenia kapłańskie w 1990 r. w Krakowie, główny referent do spraw kanonizacji archidiecezji krakowskiej

Ks. mgr Mateusz Kozik – święcenia kapłańskie w 2018 r. w Krakowie, katecheta

Na terenie parafii mieszkają
i pomagają w duszpasterstwie:

Ks. prałat Grzegorz Szewczyk – święcenia kapłańskie w 1981 r. w Krakowie, emerytowany proboszcz, prepozyt Kapituły św. Floriana i św. Jana Pawła II, kapelan Strażaków, Kolejarzy i Kominiarzy

Ks. prof. dr hab. Józef Wołczański – święcenia kapłańskie w 1984 r. w Przemyślu, duchowny archidiecezji przemyskiej, pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Ks. dr Marcin Cholewa RM – święcenia kapłańskie w 1995 r. w Krakowie, pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, delegat Biskupa Krakowskiego w sprawach dotyczących wykorzystania seksualnego osób małoletnich

Ks. dr Paweł Gałuszka RM – święcenia kapłańskie w 2007r. w Krakowie, pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej, Prezes Fundacji Towarzyszenia Rodzinie im. prof. Stanisława Grygiela, Diecezjalny Duszpasterz Kobiet

Ks. mgr Piotr Płaszcz – święcenia kapłańskie w 2016r. w Krakowie, dyrektor Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej

Duchowni ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, zamieszkali przy ul. św. Filipa 19

Księża pochodzący z parafii

Śp. ks. Eugeniusz Sukiennik – święcenia kapłańskie w 1954 r. w Krakowie

Śp. ks. Marian Litewka CM – święcenia kapłańskie w 1961 r. w Krakowie

ks. Kazimierz Lenart – święcenia kapłańskie w 1965 r. w Krakowie

ks. mgr Filip Badurski – święcenia kapłańskie 1989 r. w Krakowie

Śp. ks. mgr Jacek Pietruszka – święcenia kapłańskie w 1991 r. w Krakowie

ks. mgr Marian Błaszczyk – święcenia kapłańskie w 1994 r. w Krakowie

bp prof. dr hab. Janusz Mastalski, święcenia kapłańskie w 1989 r. w Krakowie, od 2018 r. Biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej

Siostry pochodzące z parafii

s. Agata Błaszczyk – Wspólnej Pracy