Sakrament małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się 3 miesiąca przed planowaną datą ślubu.
Przedkładają:

* metrykę chrztu (jeśli chrzest odbył się poza parafią);
* świadectwo religii z ostatniej klasy szkoły średniej lub indeks;
* dowód osobisty;
* zaświadczenie o katechezie przedmałżeńskiej;
* zaświadczenie z USC;
* zgodę jednej z parafii narzeczonych (jeśli są spoza parafii gdzie ma się odbyć ślub)