Kapituła

DEKRET reaktywowania Kolegiaty
i ustanowienia Kapituły Kolegiackiej
przy Bazylice św. Floriana w Krakowie

Biorąc pod uwagę wielowiekowe tradycje istnienia Kapituły przy Kościele św. Floriana w Krakowie (1184-1786), z dniem 4 maja 2011 roku, na większą cześć i chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego, dla owocnego szerzenia kultu św. Floriana, Męczennika i bł. Jana Pawła II, Papieża, niegdyś wikariusza tej parafii, oraz dla większego pożytku duchowego kapłanów i wiernych świeckich ustanawiam Kapitułę przy Bazylice św. Floriana w Krakowie i w myśl kan. 114 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego nadaję jej publiczną osobowość prawną.

Kapituła Kolegiacka św. Floriana kierować się będzie stosownymi kanonami Kodeksu Prawa Kanonicznego, innymi odpowiednimi przepisami prawa powszechnego i partykularnego oraz Statutami zatwierdzonymi przez Arcybiskupa Krakowskiego. W związku z reaktywacją Kapituły, Bazylice św. Floriana w Krakowie przysługuje również tytuł Kolegiaty.

kard. Stanisław Dziwisz
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kanonicy Gremialni

ks. Prałat mgr  Grzegorz Szewczyk – prepozyt – od 2011 r.
ks. Prałat prof. dr hab. Jan Machniak  – od 2011 r.
ks. mgr Krzysztof Tekieli – od 2011 r.
ks. dr Andrzej Józef Nowobilski – od 2011 r.
ks. dr Andrzej Scąber – od 2011 r.
ks. Prałat Jan Dziasek – emeryt – od 2011 r.
ks. mgr Marek Hajdyła – od 2013 r.
ks. dr Marcin Cholewa – od 2019 r.

Kanonicy Honorowi

ks. Tomasz Szopa – od 2022 r.
ks. Józef Gubała – od 2022 r.
ks. Jarosław Żmija – od 2022 r.
ks. Stanisław Molendys – od 2022 r.

Rev. Mirosław Król – od 2013 r.
Rev. Charles Kelly – od. 2013 r.
Rev. Fr. Walter J. Ptak – od 2013 r.
Rev. Fr. Robert G. Lynam – od 2015 r.
Rev. Bogumił Chruściciel – od 2016 r.
Rev. Fr. Dr. Maciej Mankowski – od 2019 r.
Rev. Fr. Dr. Krzysztof Henryk – od 2019 r.

Zmarli Kanonicy

Śp. Ks. Jan Czyrek – zm. 20.02.2013 r.
Śp. Ks. prof. Andrzej Baczyński – zm. 1.12.2015 r.
Śp. Ks. dr Marek Leśniak – zm. 1.08.2017 r.
Śp. Ks. Michał Kliś – zm. 11.04.2020 r.
Śp. Ks. Prałat mgr Kazimierz Moskała – zm. 30.07.2021 r.
Śp. Ks. Stanisław Czajka – zm. 6.06.2022 r.