Historia i święci

Poznajcie fascynującą historię naszej Bazyliki i bogatą biografię jej patrona – św. Floriana.
Pracował tutaj Jan Paweł II, który wniósł nieoceniony wkład w historię i życie duchowe naszej parafii. Zapraszamy do odkrywania inspirujących historii jakie miały tu miejsce.

Historia Bazyliki

Świety Florian

Jan Paweł II

Historia Bazyliki

Świety Florian

Jan Paweł II

Archiwa

Materiały opracowane w związku z 800 rocznicą sprowadzenia do Polski relikwii
św. Floriana i opublikowane przez Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej
w Krakowie w 1984 r. w Materiałach Duszpasterskich, w zeszycie nr 8

ks. Jan Kracik

Sprowadzenie relikwii św. Floriana i początki kultu

Michał Rożek

800-lecie sprowadzenia relikwii św. Floriana

ks. Bolesław Przybyszewski

800-lecie Kolegiaty św. Floriana w Krakowie 1184 – 1984

Referaty z sesji naukowej poświęconej 1700-leciu śmierci św. Floriana,
z dnia 15 kwietnia 2004 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim:

ks. prof. dr hab. Jan Kracik

Patron wielu. Historyczne przeobrażenia kultu św. Floriana w Polsce

prof. dr hab. Stanisław Szczur

Okoliczności sprowadzenia relikwii św. Floriana do Krakowa

ks. prof. dr hab. Stanisław Piech

Związki Akademii Krakowskiej z Kolegiatą św. Floriana

ks. dr hab. Jacek Urban

Otwarcie trumny św. Stanisława i św. Floriana w 1939 r.

mgr Małgorzata Reinhard-Chlanda

Tradycja św. Floriana w dziejach i zabytkach Kleparza