Transmisje Mszy św.

Na stronie internetowej Bazyliki św. Floriana
transmitowana jest Eucharystia w systemie online.