Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ

DEKRET odnowienia Kolegiaty
i ustanowienia Kapituły Kolegiackiej przy Bazylice św. Floriana w Krakowie

Biorąc pod uwagę wielowiekowe tradycje istnienia Kapituły przy Kościele św. Floriana w Krakowie (1184-1786), z dniem 4 maja 2011 roku, na większą cześć i chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego, dla owocnego szerzenia kultu św. Floriana, Męczennika i bł. Jana Pawła II, Papieża, niegdyś wikariusza tej parafii, oraz dla większego pożytku duchowego kapłanów i wiernych świeckich ustanawiam Kapitułę przy Bazylice św. Floriana w Krakowie i w myśl kan. 114 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego nadaję jej publiczną osobowość prawną.

Kapituła Kolegiacka św. Floriana kierować się będzie stosownymi kanonami Kodeksu Prawa Kanonicznego, innymi odpowiednimi przepisami prawa powszechnego i partykularnego oraz Statutami zatwierdzonymi przez Arcybiskupa Krakowskiego.

W związku z reaktywacją Kapituły, Bazylice św. Floriana w Krakowie przysługuje również tytuł Kolegiaty.

+ Stanisław kard. Dziwisz
Arcybiskup Metropolita Krakowski


Kapituła Kolegiaty św. Floriana


ks. prałat Grzegorz Szewczyk - Prepozyt od 2011 r.

Kanonicy Gremialni

ks. Prałat prof. dr hab. Jan Machniak – scholastyk - od 2011 r.
- ekonom - VACAT
ks. Kanonik mgr Krzysztof Tekieli - od - 2011 r.
ks. Kanonik dr Andrzej Józef Nowobilski – od 2011 r.
ks. Kanonik dr Andrzej Scąber – od 2011 r.
ks. Kanonik mgr Marek Hajdyła – od 2013 r.
ks. Kanonik dr Marcin Cholewa – od 2019 r.

Kanonicy Honorowi

ks. Kanonik Tomasz Szopa - od 2022 r.
ks. Kanonik Józef Gubała - od 2022 r.
ks. Kanonik Jarosław Żmija - od 2022 r.
ks. Kanonik Stanisław Molendys - od 2022 r.

Kanonik emerytowany

ks. Prałat Jan Dziasek -– od 2011 r.

Kanonicy Honorowi z USA

Rev. Canon Mirosław KRÓL - od. 2013 r.
Rev. Canon Charles KELLY - od. 2013 r.
Rev. Fr. Canon Walter J. PTAK - od 2013 r.
Rev. Fr Canon. Robert G. LYNAM - od 2015 r.
Rev. Canon Bogumił CHRUŚCIEL – od 2016 r.
Rev. Fr. Canon Dr. Maciej MANKOWSKI – od 2019 r.
Rev. Fr. Canon Dr. Krzysztof HENYK – od 2019 r.

Zmarli Kanonicy

+ Śp. Ks. Kanonik Jan Czyrek - zm. 20.02.2013 r.
+ Śp. Ks. Kanonik prof. Andrzej Baczyński – zm. 1.12.2015 r.
+ Śp. Ks. Kanonik dr Marek Leśniak – zm. 1.08.2017 r.
+ Śp. Ks. Kanonik Michał Kliś – zm. 11.04.2020 r.
+ Śp. Ks. Kanonik Prałat mgr Kazimierz Moskała
+ Śp. Ks. Kanonik Stanisław Czajka – zm. 6.2022 r.

 

• Zdjęcia z powołania Kapituły...
Zdjęcia z powołania nowych Kanoników 19 października 2013
• Zdjęcia z powołania nowego Kanonika 4 listopada 2015
Zdjęcia z powołania nowego Kanonika 30 maja 2022

Losowe cytaty

Boże. Użycz mi pogody ducha, ażebym godził się z tym czego zmienić nie mogę. Odwagi, abym zmieniał to co zmienić jestem w stanie i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.