Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ

DEKRET odnowienia Kolegiaty
i ustanowienia Kapituły Kolegiackiej przy Bazylice św. Floriana w Krakowie

Biorąc pod uwagę wielowiekowe tradycje istnienia Kapituły przy Kościele św. Floriana w Krakowie (1184-1786), z dniem 4 maja 2011 roku, na większą cześć i chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego, dla owocnego szerzenia kultu św. Floriana, Męczennika i bł. Jana Pawła II, Papieża, niegdyś wikariusza tej parafii, oraz dla większego pożytku duchowego kapłanów i wiernych świeckich ustanawiam Kapitułę przy Bazylice św. Floriana w Krakowie i w myśl kan. 114 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego nadaję jej publiczną osobowość prawną.

Kapituła Kolegiacka św. Floriana kierować się będzie stosownymi kanonami Kodeksu Prawa Kanonicznego, innymi odpowiednimi przepisami prawa powszechnego i partykularnego oraz Statutami zatwierdzonymi przez Arcybiskupa Krakowskiego.

W związku z reaktywacją Kapituły, Bazylice św. Floriana w Krakowie przysługuje również tytuł Kolegiaty.

+ Stanisław kard. Dziwisz
Arcybiskup Metropolita Krakowski


Kapituła Kolegiaty św. Floriana


ks. prałat Grzegorz Szewczyk - Prepozyt od 2011 r.

Kanonicy Gremialni

ks. Prałat prof. dr hab. Jan Machniak – scholastyk - od 2011 r.
ks. Prałat mgr Kazimierz Moskała – penitencjarz – od 2011 r.
- ekonom - VACAT
ks. Kanonik mgr Krzysztof Tekieli - od - 2011 r.
ks. Kanonik dr Andrzej Józef Nowobilski – od 2011 r.
ks. Kanonik dr Andrzej Scąber – od 2011 r.
ks. Kanonik mgr Stanisław Czajka – od 2013 r.
ks. Kanonik mgr Marek Hajdyła – od 2013 r.

Kanonicy Honorowi

ks. Kanonik dr Marcin Cholewa – od 2019 r.

Kanonik emerytowany

ks. Prałat Jan Dziasek -– od 2011 r.

Kanonicy Honorowi z USA

Rev. Canon Mirosław KRÓL - od. 2013 r.
Rev. Canon Charles KELLY - od. 2013 r.
Rev. Fr. Canon Walter J. PTAK - od 2013 r.
Rev. Fr Canon. Robert G. LYNAM - od 2015 r.
Rev. Canon Bogumił CHRUŚCIEL – od 2016 r.
Rev. Fr. Canon Dr. Maciej MANKOWSKI – od 2019 r.
Rev. Fr. Canon Dr. Krzysztof HENYK – od 2019 r.

Zmarli Kanonicy

+ Śp. Ks. Kanonik prof. Andrzej Baczyński – zm. 01.12.2015 r.
+ Śp. Ks. Kanonik dr Marek Leśniak – zm. 01.08.2016 r.
+ Śp. Ks. Kanonik Michał Kliś – zm. 11.04.2020 r.

 

• Zdjęcia z powołania Kapituły...
Zdjęcia z powołania nowych Kanoników 19 października 2013
• Zdjęcia z powołania nowego Kanonika 4 listopada 2015

Losowe cytaty

Nie musisz nic robić, by Mi się przypodobać. Wystarczy, że Mnie bardzo kochasz, bo Ja kocham Cię bezgranicznie. Mów do Mnie tak, jakbyś rozmawiał ze swoim przyjacielem.